Arboconvenanten Onderwijs

0
 

Eén overkoepelend Arbo-convenant Onderwijs en Wetenschappen

Op 12 oktober 1999 is de arbo-intentieverklaring Onderwijs en Wetenschappen ondertekend. Doel hiervan was om een Arboconvenant Onderwijs en Wetenschappen af te sluiten.

Op 28 november 2000 is het overkoepelend Arboconvenant Onderwijs en Wetenschappen ondertekend. De ministeries van SZW, OCenW en de sociale partners hebben ervoor getekend dat de werkdruk en het ziekteverzuim in het onderwijs worden teruggedrongen. Hiervoor is éénmalig in totaal circa 59 miljoen gulden beschikbaar.

De deelconvenanten

Het Arboconvenant Onderwijs en Wetenschappen bestaat uit 5 deelconvenanten. Het gaat om de volgende convenanten: