Arbosite FNV Bondgenoten

0

Ook in de Metaal&Techniek wordt hard gewerkt om arbeidsomstandigheden nadrukkelijker op de kaart te zetten. Het verbeteren van arbeidsomstandigheden, wegnemen en verminderen van zogenaamde arbeidsrisico’s zijn doelstellingen die prioriteit hebben. Het gaat hierbij om al heel lang bekende arbeidsrisico’s als lawaai, veiligheid van machines, giftige stoffen als lasrook of asbest, hitte/kou, tocht, vocht en aan nieuwe recent onderkende arbeidsrisico’s als werkdruk, tillen en ongunstige werkhoudingen, RSI en agressie, discriminatie en pesten. Risico’s die kunnen leiden tot arbeidsongeschiktheid. Leden willen terecht meer zeggenschap over eigen arbeidsomstandigheden, over veilig gezond en prettig werken en over reïntegratie na arbeidsongeschiktheid. In de Metaal&Techniek willen we samen met (kader)leden praktisch bruikbare informatie en instrumenten ontwikkelen voor werknemers in de bedrijven die passie hebben met dit onderwerp en gaan voor verbeteringen.

Arboconvenanten

Een instrument om aan verbeteringen te werken is een arboconvenant. Een arboconvenant wordt met de overheid, werkgevers en werknemers afgesproken. In die convenanten zullen afspraken moeten komen die weer leiden tot wegnemen of verminderen van genoemde arbeidsrisico’s. Uitkomsten van de convenanten over mogelijke maatregelen kunnen ook leiden tot het opstellen van beleidsregels (vanuit de overheid) of cao afspraken. Op 3 tafels wordt nu overleg gevoerd over een convenant. In de metalectro/metaalbewerking, in de mobiliteitsbranche (garages, carrosseriebedrijven) en in de Installatie/Isolatiebranche. In deze laatste wordt half mei de intentieverklaring ondertekend. Hierin staat de intentie van partijen om tot een convenant te komen. Na lange tijd van besprekingen is die tot stand gekomen.

Convenanttafel Metalectro/Metaalbewerking

De onderwerpen op deze tafel zijn oplosmiddelen, schadelijk geluid en lasrook.

Mobiliteitsbranches

Aan deze tafel wordt gesproken over fysieke en psychische belasting, bronmaatregelen voor schadelijk geluid, oplosmiddelen en arbo zorgstructuur.

Installatie en Isolatiebranches

Op deze tafel liggen de onderwerpen fysiek belasting (verketelen o,a), psychisch verzuim (werkdruk aspecten) en vroegtijdige verzuimbegeleiding.

Betrekken van leden bij convenantoverleg

In september 2002 zal er een ‘convenantenkrant’ komen. In die krant willen we een enquête opnemen met in ieder geval de vraag wat u het liefst geregeld zou willen hebben op het gebied van arbeidsomstandigheden. En natuurlijk informatie over de arbeidsrisico’s die op de agenda staan.

Landelijke bijeenkomst op 23 oktober 2002

Op 23 oktober willen we een landelijke bijeenkomst organiseren voor kaderleden en leden die zich zeer bij het onderwerp arbeidsomstandigheden betrokken voelen. In de krant wordt de uitnodiging geplaatst voor deze dag. Doel van die dag is om informatie te verschaffen maar ook om te komen tot een soort van ‘voorstellenbrief’ waarmee de onderhandelaars het verdere convenants traject ingaan. Een eerste fase in een convenant is dat er onderzoek wordt verricht naar de stand der wetenschap op alle genoemde arbeidsrisico’s. Als die onderzoeken zijn afgerond kunnen wij onze voorstellen maken. Uitkomsten van onderzoeken voor zover ze zijn afgerond zullen ook die dag kenbaar gemaakt worden.

Ook via deze website zullen we de ontwikkelingen in arboland kenbaar maken. Meer informatie over de landelijke bijeenkomst, programma e.d. volgt.