Arbosite FNV Bondgenoten

0

FNV Bondgenoten heeft 24 juni met werkgeversorganisaties in de Installatie- en Isolatietechniek een intentieverklaring ondertekend over het totstandkomen van een zogenaamd Arboconvenant in deze sectoren. Doelstellingen van het toekomstige convenant zijn: terugdringing van het ziekteverzuim en vermindering van de instroom in de WAO.

Wat is een Arboconvenant? Een arboconvenant bevat afspraken tussen vakorganisaties en werkgevers over de aanpak van verbetering van de arbeidsomstandigheden. De uitkomsten dienen gericht te zijn op verhoging van het welzijn van werknemers, verlaging van het ziekteverzuim en de instroom in de WAO.

Hoe gaat men dat aanpakken?

Afgesproken is dat er op een drietal aandachtgebieden onderzoek zal worden gedaan naar de problemen en vooral naar de mogelijkheden van verbeteringen.Over de wijze van onderzoeken zal FNV Bondgenoten gebruik maken van de kennis die bestaat bij zijn (kader)leden die werkzaam zijn/waren in de sectoren.

Er worden drie aandachtsgebieden onderzocht:

Fysieke belasting: – tillen, dragen, duwen en trekken · belastende werkhoudingen, waarbij de aandacht primair uitgaat naar de volgende werkzaamheden: · verketelen, werken in kruipruimtes, boor- en montagetechnieken op hoofd schouders knieën teen hoogte, tillen en verplaatsen en snijden van isolatiemateriaal, werken op hoogte, tillen en slepen van kabels (bovengenoemde werkzaamheden in de koeltechnische branche voor zover van toepassing). Veel werknemers vallen uit door problemen met het bewegingsapparaat zoals dat in arbo-termen genoemd wordt. Het onderzoek moet erop gericht zijn dat al deze genoemd arbeidsrisico’s kunnen worden weggenomen of verminderd. Dit kan door nog meer en betere hulpmiddelen te ontwerpen, maar ook andere methodieken van werken te bedenken.

Psychisch verzuim: · de mate van psychisch verzuim · als er sprake is van veel werkgerelateerd psychisch verzuim worden de oorzaken daarvan onderzocht · welke maatregelen mogelijk zijn om dit werkgerelateerde psychisch verzuim te verminderen.

Verzuimbegeleiding:

– verzuimbegeleiding in het eerste jaar – wijze waarop terugkeer in arbeidsproces op de werkplek, in het eigen bedrijf of buiten het bedrijf bevorderd wordt – maatregelen ter bevordering/verbetering van de vroegtijdige verzuimbegeleiding in het eerste ziektejaar om werknemers zo snel mogelijk terug te laten keren.

Hoe gaat FNV Bondgenoten dit zelf aanpakken?

Met kaderleden uit de Installatie- en Isolatiebranche gaan we de inhoud bepalen van de voorstellen t.a.v. van onderzoeksopdrachten die we gaan inbrengen in het verdere convenantenoverleg. Het is de bedoeling dat er een jaar na de ondertekening van de intentieverklaring er een convenant ligt. Als u geïnteresseerd bent in de onderwerpen en deel wilt nemen aan de kadergroep die zich met de convenanten bezig houdt bent u van harte welkom!

Meldt u aan bij Jan Meeder, bestuurder Metaal &Techniek regio Rotterdam e-mail: [email protected]