Arboconvenant Werkdruk in de horeca

0
knop1_vgwm-3345183

Het convenant Horeca is afgelopen en het doel van het convenant is gehaald. Maar bijna een derde van de mensen loopt nog steeds risico op overbelasting. Dat betekent dat er nog veel te winnen is. Het betekent ook dat het noodzakelijk en wenselijk is om aandacht aan deze problematiek te blijven schenken. Hieronder vindt u informatie over de resultaten van het convenant. In het kader onderaan deze pagina staan de officiele convenantsteksten.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de sectorsite van de horeca.

Happy horeca krant werkdruk:
In deze krant worden de resultaten van het convenant op een prettig leesbare manier beschrijven.

Voor degene die wat uitgebreider willen lezen is ook de eindrapportage van het convenant beschikbaar. In deze eindrapportage zijn de volgende hoofdstukken opgenomen:

  1. De aanbevelingen van TNO Arbeid als vervolg op de resultaten van het Arboconvenant.
  2. De evaluatie door KPMG BEA van de door het Arboconvenant uitgevoerde maatregelen en de behaalde resultaten. Het eindverslag vormt samen met de Eindmeting naar de hoogte van de werkdruk de eindevaluatie van het Arboconvenant.
  3. Een samenvatting door TNO van het Arboconvenant.