Convenant gevelonderhoud

0
knop1_vgwm-2109988

Laatste update: 10 april 2003

Voor de glazenwassers hebben we sinds april 2003 te maken met twee convenanten: het convenant gevelonderhoud en het arboconvenant schoonmaak- en glazenwassersbranche.

Het convenant gevelreiniging, geldig in de glazenwassersbranche, is eigenlijk geen ‘convenant nieuwe stijl’ zoals beoogd door de regering. Hier geen taakstellende eisen ( d.w.z. geen percentages waarmee het aantal werknemers, dat aan een risico is blootgesteld, omlaag moet), en geen 3 partite afspraken. De vakbeweging heeft het overleg over dit convenant namelijk al in een vroeg stadium verlaten, omdat het teveel neerkwam op gedogen van onveilige en ongezonde situaties, en uitstel van het van kracht verklaren van reeds geldige (strengere) regels.

Desondanks op deze site de volledige tekst van dit convenant (84kB), maar ook de tweede kamervragen (24kB) die gesteld zijn over het niet meedoen van de vakbeweging. Beide dokumenten in pdf-formaat.

Voor het arboconvenant schoonmaak- en glazenwassersbranche, klik hier.

Internet-links arboconvenanten