Arboconvenanten: Gemeenten

0
 

Driekwart van de gemeenten aan de slag met het arboconvenant

In december en januari is de tussentijdse evaluatie uitgevoerd van het Arboconvenant Gemeenten. Belangrijke vraag hierbij was: hoeveel gemeenten zijn aan de slag met het uitvoeren van de afspraken uit het arboconvenant? In het bijzonder: hoeveel gemeenten zijn bezig met de aanpak van de arbeidsrisico’s werkdruk, agressie en geweld, fysieke belasting en RSI? Over de stand van zaken van het arboconvenant kan het volgende worden gemeld:

  • Aan 233 gemeenten (47% van alle gemeenten) kon subsidie worden toegekend met de stimuleringsregeling arboconvenant.
  • Van de overige gemeenten die geen gebruik hebben gemaakt van de stimuleringsregeling, blijken er 27 (5%) inmiddels een plan van aanpak arboconvenant te hebben opgesteld.
  • 66 gemeenten (13%) waren op het moment van de uitvoering van de tussentijdse evaluatie bezig met de voorbereiding (uitvoeren van een risico-inventarisatie en evaluatie of het maken van het plan van aanpak).
  • 63 gemeenten (13%) bleken al bezig te zijn met de arbeidsrisico’s uit het arboconvenant in het kader van reeds lopend arbobeleid.
  • 91 gemeenten (18%) gaven aan geen plan van aanpak te maken of gaven een intentie aan om nog een plan van aanpak te maken. Opgegeven redenen hiervoor waren veelal laag ziekteverzuim, geen tijd of capaciteit dan wel geen prioriteit voor het onderwerp.

Dit betekent dat in totaal 389 gemeenten (78%) aan de slag zijn met de arbeidsrisico’s uit het convenant. Een prima resultaat dat overeenkomt met de tussentijdse doelstelling van het arboconvenant.

Einddoelstelling van het convenant is 1% ziekteverzuimreductie (sectorgemiddelde) en een vermindering van blootstelling aan de arbeidsrisico’s.

De landelijke activiteiten van het A+O fonds ter ondersteuning van gemeenten bij het preventiebeleid zullen zich verder vooral gaan richten op de kwaliteit van preventiemaatregelen en de implementatie van het preventiebeleid. De stimuleringsregeling arboconvenant is inmiddels afgesloten. Als vervolg hierop is het activiteitenprogramma Preventie en Reïntegratie 2003-2004 opgesteld (zie ook de website www.aeno.nl/reintegratie).