Arboconvenanten: Gemeenten

0
 

Voor de sector Gemeenten is voor de periode 2001-2004 een arboconvenant afgesloten, dat tot doel heeft om verbeteringen te bereiken ten aanzien van de hoogte van het ziekteverzuim, de vermindering van de WAO-instroom en de blootstelling aan arbeidsrisico’s. Daarnaast zijn het project Re´ntegratie 2001/2002 en het Activiteitenprogramma Preventie en Re´ntegratie 2003/2004 uitgevoerd. Samen met het arboconvenant bepalen deze het sectorbeleid ten aanzien van arbo, verzuim en re´ntegratie. Deze drie projecten zijn gezamenlijk geŰvalueerd in het rapport Kernrapportage Eindevaluatie Arboconvenant Gemeenten.
De onderliggende onderzoeksresultaten en de analyse zijn beschreven in de onderzoeksrapportageen de eindmeting die gelezen kunnen worden als uitgebreidere onderbouwing van de conclusies in deze kernrapportage . De kernrapportage is daarmee een samenvatting.

In de tabel hieronder vindt u de officiele dokumenten behorend bij het arboconvenant en arboplusconvenant, inclusief toespraken en persberichten.

Achtergrondinformatie:

Persbericht:
eindrapportage van het ‘Inspectieproject gemeenten’ door de Arbeidsinspectie.
Conclusie: Tot 2000 nog geen systematische aanpak arbeidsomstandigheden bij gemeenten (persbericht SZW van 19 juli 2002).

De Stimuleringsregeling Arboconvenant Gemeenten
biedt gemeenten een subsidie voor het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak. Lees hier de volledige tekst van deze regeling (pdf-dokument, 250kB).

Er bestaat een sectorsite arboconvenant gemeenten die uitgebreide informatie geeft rondom het convenant.kopgemeente2-9084273