Arbosite FNV Bondgenoten: Persbericht SZW

0
 

(persbericht 02/107 SZW d.d. 4 september 2002)

Vanaf 1 januari 2003 mag een bouwvakker maximaal 25 kilo met de hand tillen; voor twee personen samen geldt een tilnorm van 50 kilo. De regels gelden voor alle werkzaamheden die op een bouwplaats plaatsvinden (zoals bouwen, verbouwingen, slopen en het leggen van de fundering). Overigens staat voorop dat met de hand tillen zoveel mogelijk moet worden vermeden. In plaats daarvan kunnen vaak mechanische hulpmiddelen worden gebruikt.

Dit staat in een beleidsregel van staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die vandaag in de Staatscourant is gepubliceerd. Al eerder hadden werkgevers en werknemers in het arboconvenant voor de bouw een tilnorm van 25 kilo afgesproken. Nu is deze afspraak vastgelegd en verder uitgewerkt in een beleidsregel. De Arbeidsinspectie houdt toezicht met behulp van deze regels.

Voor een paar werkzaamheden op de bouwplaats (zoals de installatie van zonwering, de installatie en het onderhoud van liften en isolatiewerkzaamheden) is een uitzondering gemaakt. Met de betrokken (deel)branches wordt overlegd hoe de beleidsregel bij deze specifieke werkzaamheden kan worden toegepast. In de beleidsregel is al wel vastgelegd op welk moment de beleidsregel voor deze werkzaamheden van kracht moet worden.

Verder gelden voor sommige werkzaamheden strengere of specifiekere regels. Zo mogen metselaars alleen onder voorwaarden met de hand tillen. De metselaars moeten bijvoorbeeld voldoende werkruimte hebben en ze moeten stenen die zwaarder zijn dan 4 kilo samen tillen. Op zichzelf zijn de stenen niet altijd zwaar, maar omdat ze de hele dag door worden getild, is de belasting voor het lichaam relatief hoog.