Arbosite FNV Bondgenoten: Persbericht SZW

0
 

(persbericht 02/133 SZW d.d. 9 oktober 2002)

De sector meubelindustrie wil het ziekteverzuim en het aantal werknemers dat in de WAO terechtkomt met tien procent verminderen. Om dit mogelijk te maken zijn er afspraken gemaakt over verzuimbegeleiding en vroegtijdige reïntegratie. Daarnaast worden maatregelen getroffen om blootstelling aan oplosmiddelen en hoge lichamelijke belasting terug te brengen.

Dit staat in een arboconvenant dat op 9 oktober door vertegenwoordigers van de sector meubelindustrie en door directeur-generaal Kuipers namens staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is ondertekend. Vertegenwoordigers van de sector zijn de Centrale Bond van Meubelfabrikanten (CBM), Hout- en Bouwbond CNV en FNV Bouw. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt bijna één miljoen euro beschikbaar. De sociale partners betalen ruim 1,7 miljoen euro voor het convenant. Het convenant is van toepassing op bijna 26.000 werknemers en 2600 ondernemingen uit de meubelindustrie. Het convenant loopt tot eind 2006.

Belangrijk onderdeel van het convenant is het terugdringen van het gebruik van schadelijke oplosmiddelen. Door middel van een speciale ‘scan’ wordt binnen zeshonderd bedrijven vastgesteld of en hoe met oplosmiddelen wordt gewerkt. Per bedrijf wordt aangegeven wat de mogelijkheden zijn voor toepassing van minder schadelijke middelen. Na het scannen wordt een algemene richtlijn ontwikkeld, die aangeeft welke oplosmiddelen door minder schadelijke stoffen kunnen worden vervangen.

Ook wordt aandacht besteed aan de lichamelijke belasting van de werknemer. In vervolg op eerdere initiatieven van sociale partners wordt gezocht naar vermindering van (zware) lichamelijke inspanning met behulp van bijvoorbeeld een stoffeerkolom, een hulpmiddel voor het stofferen van meubelen. Het is de bedoeling om de lichamelijke inspanning die in zware functies moet worden verricht met dertig procent te verminderen.

Ander speerpunt van het convenant is verzuimbegeleiding en vroegtijdige reïntegratie. Door het inrichten van een helpdesk en het maken van branchebrede afspraken met arbodiensten kan een bijdrage worden geleverd aan de terugdringing van het ziekteverzuim. Tenslotte voorziet het convenant in de ontwikkeling van een ‘meetkoffer’ en ‘oplossingenboek’, zodat ieder bedrijf zelf met behulp van een uitgebreide risico-inventarisatie en evaluatiechecklist risico’s kan opsporen en aanpakken.