Arboconvenant Bouw

0
fnvbouw-1817631

knop1_vgwm-5478609

Naar FNVBouw

Laatste update: 31 oktober 2003

Naar de arbosite
van FNV Bondgenoten

We citeren uit het persbericht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om dit te illustreren:

“Het gaat hier om 186.000 werknemers. Het convenant heeft tot doel om de fysieke belasting, de werkdruk en de blootstelling aan kwarts en oplosmiddelen in de bouw te verminderen. Hiermee worden de belangrijkste oorzaken voor ziekteverzuim en WAO-instroom in deze sector aangepakt. De totale kosten van de uitvoering van het convenant bedragen 16 miljoen gulden. Staatssecretaris Hoogervorst stelt de helft van dit bedrag beschikbaar; de andere helft wordt opgebracht door de sector.

Ook is in het convenant vastgelegd dat de werkdruk voor werknemers in de bouw die op dit punt meer risico lopen in 2004 met 10 procent moet zijn gedaald. Met name stafpersoneel heeft te maken met werkdruk. Hiertoe wordt onder andere in een ‘pilot’ bij dertig bouwbedrijven nagegaan op welke manier werkdruk effectief kan worden bestreden. De bedrijven worden hierbij begeleid door deskundigen op het gebied van werkdruk, bouwprocessen en veranderingstrajecten. Daarnaast is een enquête ontwikkeld aan de hand waarvan bedrijven kunnen nagaan hoe hoog de werkdruk in het eigen bedrijf is.”

Op de arbosite de tekst van het convenant, en de bijbehorende plannen van aanpak voor de belangrijkste onderwerpen: fysieke belasting, kwarts, OPS en werkdruk