Arbosite FNV Bondgenoten: Persbericht SZW

0
 

(persbericht SZW 02/134 d.d. 10 oktober 2002)

Het ziekteverzuim van werknemers die werkzaam zijn in bibliotheken moet binnen drie jaar van 6,9 procent tot 5,9 procent zijn teruggebracht. Ook moet de lichamelijke belasting van werknemers door bukken en tillen met minstens twintig procent zijn verminderd. Hiertoe is een pakket van maatregelen aangekondigd, dat moet resulteren in een individueel plan van aanpak voor iedere bibliotheek. Ook komt er meer aandacht voor begeleiding van zieke werknemers.

Dit staat in een convenant dat op 10 oktober door directeur-generaal Kuipers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is ondertekend. Medeondertekenaars zijn de Werkgeversvereniging Openbare Bibliotheken, ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak. Het ministerie en de sociale partners dragen beide bijna 270.000 euro bij aan het convenant.

Hoewel het ziekteverzuim in de sector laag is, heeft een groot gedeelte van de werknemers binnen de sector last van gezondheidsklachten die samenhangen met het werk. Klachten aan nek, schouders, armen en handen komen het meeste voor. Er zijn in de sector ongeveer tienduizend mensen werkzaam.

Het convenant voorziet onder andere in de komst van een individueel plan van aanpak per bibliotheek. Om bibliotheken hierbij te ondersteunen wordt een checklist ontwikkeld, waarin verschillende onderwerpen worden opgesomd die in een dergelijk plan aan de orde moeten komen. Ook wordt een website (www.wobsite.nl ) ingericht en is er een helpdesk beschikbaar om vragen te beantwoorden.

Er worden verschillende maatregelen doorgevoerd. Door verschillende taken af te wisselen met behulp van een rouleerschema wordt eenzijdige lichamelijke belasting verminderd. Om bukken en hoog reiken bij sorteren en opbergen van boeken te beperken, worden kasten en transportkarren aangepast. Daarnaast neemt door het gesorteerd inleveren van boeken en het scannen van boeken door klanten repeterend werk voor het personeel af. Het vervangen van een doorschuifbalie (waar boeken handmatig doorheen geschoven worden) door een barcodescanner kan hier ook aan bijdragen.

Ander punt van aandacht is verzuimbegeleiding en -registratie. Voor leidinggevenden wordt een op hun situatie toegesneden cursus ontwikkeld hoe zij zieke werknemers kunnen begeleiden. Daarnaast worden formele ziekmeldingsprocedures vastgelegd, zodat de registratie kan worden verbeterd. Daarnaast vullen bibliotheekmedewerkers een vragenlijst werkdruk in. Aan de hand van uitkomsten hiervan wordt in een plan van aanpak opgenomen wat er in de bibliotheek wordt gedaan om werkdruk te verminderen en te voorkomen.