Arbosite FNV Bondgenoten: Persbericht SZW

0

(persbericht 01/191 SZW d.d. 22 november 2001)

De banken willen het ziekteverzuim in 2004 met tien procent (van 5 procent naar 4,5 procent) terugbrengen. Daarnaast wordt ernaar gestreefd de instroom in de WAO te verminderen met 20 procent in 2004 (is nu 1,35 procent) en het aantal afdelingen waar sprake is van een hoge werkdruk met 40 procent te verminderen. Bovendien worden maatregelen genomen om RSI tegen te gaan.

Dit is afgesproken in het arboconvenant bankwezen dat is ondertekend door staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging van Banken, FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en de Beroepsorganisatie Banken Verzekeringen. Het convenant loopt tot en met 2004. Het ministerie van SZW stelt 5 miljoen gulden beschikbaar voor de uitvoering van dit convenant. De werkgevers betalen ruim 60 miljoen. Er vallen ongeveer 150.000 werknemers onder dit convenant.

Het arboconvenant banken is het 20e convenant dat wordt ondertekend. Dit betekent dat het streefgetal van 20 arboconvenanten in deze kabinetsperiode al is gehaald. Ruim 1,8 miljoen werknemers vallen nu onder het bereik van een arboconvenant. Verder worden in nog zo’n 40 sectoren voorbereidingen getroffen voor een convenant. Tot nu toe hebben sociale partners en overheid ruim 350 miljoen gulden in de arboconvenanten gestoken.

Werkdruk en RSI zijn de belangrijkste veroorzakers van ziekteverzuim en WAO-instroom in de bankensector. In het arboconvenant zijn daarom een groot aantal maatregelen opgenomen om deze risico’s aan te pakken. Zo mogen werknemers van banken niet langer dan vijf uur per dag achter een beeldscherm werken. De dag moet anders worden ingedeeld zodat beeldschermwerk na twee uur kan worden afgewisseld met andersoortig werk of een pauze. Er wordt pauzesoftware geïnstalleerd op alle werkplekken waar veel beeldschermwerk wordt gedaan. Binnen zes maanden wordt vastgesteld hoe beeldschermwerk precies gedefinieerd wordt.

Verder krijgen werknemers een ‘toolkit’ ter beschikking waarvan de samenstelling per bank wordt bepaald. De ‘toolkit’ kan onder meer een catalogus bevatten met een overzicht van beschikbare hulpmiddelen als dynamische kantoorstoelen, ‘headsets’ en dergelijke, een aanbod tot individuele werkdrukanalyse en -aanpak, cursussen of de mogelijkheid van coaching.

Ook worden meer algemene maatregelen genomen zoals voorlichting, het bespreekbaar maken van RSI en werkdruk, werkplekonderzoek en -aanpassing, een protocol waarin staat hoe managers moeten omgaan met RSI-klachten en werkdruk en aandacht voor arbocriteria bij de aanschaf van nieuw meubilair en de inrichting van werkplekken. Ook wordt een aantal mensen opgeleid door de vakbonden tot RSI/werkdrukconsulent.

Alle banken met 350 of meer werknemers stellen een eigen actieplan op waarin de afspraken uit het arboconvenant worden vertaald naar de eigen onderneming. Banken met minder werknemers zullen worden gestimuleerd ook zo’n actieplan te maken.

De banken willen het ziekteverzuim in 2004 met tien procent (van 5 procent naar 4,5 procent) terugbrengen. Daarnaast wordt ernaar gestreefd de instroom in de WAO te verminderen met 20 procent in 2004 (is nu 1,35 procent) en het aantal afdelingen waar sprake is van een hoge werkdruk met 40 procent te verminderen. Bovendien worden maatregelen genomen om RSI tegen te gaan.

Dit is afgesproken in het arboconvenant bankwezen dat is ondertekend door staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging van Banken, FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en de Beroepsorganisatie Banken Verzekeringen. Het convenant loopt tot en met 2004. Het ministerie van SZW stelt 5 miljoen gulden beschikbaar voor de uitvoering van dit convenant. De werkgevers betalen ruim 60 miljoen. Er vallen ongeveer 150.000 werknemers onder dit convenant.

Het arboconvenant banken is het 20e convenant dat wordt ondertekend. Dit betekent dat het streefgetal van 20 arboconvenanten in deze kabinetsperiode al is gehaald. Ruim 1,8 miljoen werknemers vallen nu onder het bereik van een arboconvenant. Verder worden in nog zo’n 40 sectoren voorbereidingen getroffen voor een convenant. Tot nu toe hebben sociale partners en overheid ruim 350 miljoen gulden in de arboconvenanten gestoken.

Werkdruk en RSI zijn de belangrijkste veroorzakers van ziekteverzuim en WAO-instroom in de bankensector. In het arboconvenant zijn daarom een groot aantal maatregelen opgenomen om deze risico’s aan te pakken. Zo mogen werknemers van banken niet langer dan vijf uur per dag achter een beeldscherm werken. De dag moet anders worden ingedeeld zodat beeldschermwerk na twee uur kan worden afgewisseld met andersoortig werk of een pauze. Er wordt pauzesoftware geïnstalleerd op alle werkplekken waar veel beeldschermwerk wordt gedaan. Binnen zes maanden wordt vastgesteld hoe beeldschermwerk precies gedefinieerd wordt.

Verder krijgen werknemers een ‘toolkit’ ter beschikking waarvan de samenstelling per bank wordt bepaald. De ‘toolkit’ kan onder meer een catalogus bevatten met een overzicht van beschikbare hulpmiddelen als dynamische kantoorstoelen, ‘headsets’ en dergelijke, een aanbod tot individuele werkdrukanalyse en -aanpak, cursussen of de mogelijkheid van coaching.

Ook worden meer algemene maatregelen genomen zoals voorlichting, het bespreekbaar maken van RSI en werkdruk, werkplekonderzoek en -aanpassing, een protocol waarin staat hoe managers moeten omgaan met RSI-klachten en werkdruk en aandacht voor arbocriteria bij de aanschaf van nieuw meubilair en de inrichting van werkplekken. Ook wordt een aantal mensen opgeleid door de vakbonden tot RSI/werkdrukconsulent.

Alle banken met 350 of meer werknemers stellen een eigen actieplan op waarin de afspraken uit het arboconvenant worden vertaald naar de eigen onderneming. Banken met minder werknemers zullen worden gestimuleerd ook zo’n actieplan te maken.