Arbosite FNV Bondgenoten: Persbericht SZW

0

Persbericht: 2 juli 2002

Voor 2007 moet het aantal geslaagde reïntegraties van zieke werknemers in de agrarische sectoren 20 procent hoger liggen dan nu. Dat staat in een arboconvenant dat FNV Bondgenoten samen met werkgevers en de overheid heeft getekend.

De instroom van werknemers in de WAO moet in dezelfde periode met 10 procent verminderen. Om dat te bereiken gaat de bedrijfstak psychische belasting, zoals stress, aanpakken. Bovendien wil de sector het aantal klachten door lichamelijke belasting met tenminste 20 procent verminderen.

Zieke werknemers moeten sneller aan de slag. In 2006 moet het aantal geslaagde reïntegraties daarom 20 procent hoger liggen dan nu.

De demissionaire minister van Landbouw, Brinkhorst, was een van de ondertekenaars. Net als Sociale Zaken steekt zijn ministerie drie miljoen euro in de uitvoering van het convenant.Werkgevers en werknemers leggen hetzelfde bedrag in. In totaal is dus negen miljoen euro beschikbaar.

Het arboconvenant, waar ruim 250.000 ondernemers en werknemers onder vallen, loopt tot eind 2006 en is de opvolger van het eerste convenant met de agrarische sector uit 1994.

De agrarische sector kent het laagste verzuimpercentage in Nederland, namelijk 4,2 procent in het jaar 2000. In dat jaar kwamen 2.155 werknemers uit de sector in de WAO terecht. Toch stijgt het verzuim sinds 1996 en kent de branche veel langdurig ziekteverzuim, vooral veroorzaakt door lichamelijke en psychische belasting. Doel van het arboconvenant is het stijgende verzuim een halt toe te roepen en waar mogelijk terug te brengen.

Drie deelsectoren binnen de agrarische sector hebben een ziekteverzuim boven het sectorgemiddelde van 4,2 procent.

In het arboconvenant is afgesproken dat zij dit gaan aanpakken. De paddestoelenteelt wil het verzuim verlagen van 7 procent in 2000 tot 5 procent in 2006. De bosbouw wil dit percentage verlagen van 6,7 procent tot 4,2 procent en bij de hoveniers/groenvoorziening moet het verzuim omlaag van 4,8 procent tot 4,2 procent.

Verder is in het convenant afgesproken dat bedrijven in de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie specifiek aandacht moeten gaan besteden aan de gevaren van lichamelijke en psychische overbelasting. De glastuinbouw, dierenhouderij, paddestoelenteelt, bloembollenteelt, hoveniers/groenvoorziening en de bosbouw hebben zich het doel gesteld dat 95 procent van de bedrijven dit aan het einde van de convenantsperiode heeft gedaan.

Ondernemers en werknemers krijgen meer scholing en voorlichting op het gebied van arbeidsomstandigheden. Ook zullen per deelsector enkele specifieke arbeidsrisico’s worden aangepakt, zoals zwaar tilwerk in de bosbouw.

Bron: site FNV Bondgenoten – www.bondgenoten.nl

Klik hier voor de complete tekst van het convenant als PDF-dokument
(219 kB)