Arboconvenant Leer- en Lederwarenindustrie, schoenindustrie, schoenherstellers

0

intentieverklaring arboplusconvenant beveiliging van 26 maart 2004 (pdf-dokument, 102kB)

Afspraken te maken over:

  • werkdruk,
  • sociale onveiligheid,
  • agressie,
  • verzuimbegeleiding,
  • reintegratie langdurig zieken