Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, persbericht convenant glazenwassers

0
Het Convenant Gevelonderhoud, waarin afspraken zijn vastgelegd over verbetering van de werkomstandigheden van glazenwassers, is op 6 juli officieel van kracht geworden. Op die datum is door alle betrokken partijen de beoordelingsrichtlijn bij het Convenant Gevelonderhoud vastgesteld.

Een onafhankelijke toetsingscommissie beoordeelt aan de hand van de beoordelingsrichtlijn of een gebouw geschikt is voor een veilige en gezonde werkmethode bij het glazenwassen. Opdrachtgevers en glazenwassersbedrijven zijn verplicht om melding te maken van gebouwen waarvan de ramen niet op een veilige manier kunnen worden gewassen. Een speciaal daarvoor opgericht meldpunt is samen met de Toetsingscommissie ondergebracht in een onafhankelijke stichting, de Stichting Glaswas.

De procedure voor melding en toetsing is vastgelegd in het Convenant Gevelonderhoud. Dit convenant werd op 1 februari dit jaar ondertekend door de Algemene Werkgeversorganisatie Glazenwassersbedrijven (AWOG), de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB), de Raad voor Onroerende Zaken, Aedes Vereniging van Woningcorporaties, de Vereniging Eigen Huis en staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Zo zijn eigenaren van gebouwen verplicht bij het eerstvolgende groot onderhoud aan de gevel, voorzieningen te treffen zoals het aanbrengen van een gondelinstallatie of permanente hangladders. Daarnaast blijft het mogelijk te werken met een hoogwerker. Voor woongebouwen met een vereniging van eigenaren geldt dat de aanpassingen verricht moeten worden bij het eerste groot onderhoud vanaf 1 januari 2002. Voor alle eigenaren van gebouwen geldt dat uiterlijk 1 januari 2013 de panden moeten zijn aangepast aan de veiligheidseisen.

Een exemplaar van het Convenant Gevelonderhoud alsmede de beoordelingsrichtlijn kost f 69,- en is op te vragen bij het Meldpunt Glazenwassen van de Stichting Glaswas , Postbus 90154, 5000 LG Tilburg, tel: 06-899 8550.