Arboconvenanten en FNV Bondgenoten

0
Welke ondersteuning kunnen bestuurders en kaderleden van FNV Bondgenoten, die betrokken zijn bij het afsluiten of uitvoeren van arboconvenanten, krijgen ?

Het adviesteam Kwaliteit van de Arbeid (voorheen: unit VGWM) van FNV Bondgenoten heeft tot taak bedrijfsgroepen, bestuurders en kaderleden waar mogelijk te ondersteunen in hun streven naar goede en werkbare arboconvenanten. Voor elke bedrijfsgroep die bij een convenant betrokken is, is daarom een collega aangewezen als volger en ‘vraagbaak’ voor dit convenant. Daarnaast proberen we als unit zorg te dragen voor:

– periodiek overzicht van de stand van zaken, mede om ervaringen van anderen te kunnen benutten; – informatievoorziening en advies; bijvoorbeeld middels brochures en via het internet. – organiseren van de uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen;

– gereedschap ontwikkelen om bijvoorbeeld concept-convenanten te toetsen aan de officiĆ«le (SZW) en vakbondsdoelstellingen.

Daarnaast zijn de meeste arbeidsomstandighedenadviseurs ook in aktieve zin betrokken bij een convenant. Maar wat eerder aan de orde kwam geldt ook hier: tijd, mensen en middelen zijn niet altijd toereikend om voor het grote aantal Convenanten waar we bij betrokken zijn datgene te doen wat noodzakelijk is.

FNV Bondgenoten is van mening dat wat dit betreft de overheid aanvullende maatregelen zou moeten treffen, om te voorkomen dat de doelstellingen met ‘arboconvenanten nieuwe stijl’ sneuvelen vanwege onvoldoende mogelijkheden voor een aktieve vakbewegingsbijdrage.