RIE-toets 26-min bedrijven

0

Bijlage 2 bij de Regeling Certificatie Arbodiensten, 6de versie, art. 2.7.1:

“Bij een RI&E uitgevoerd door de klant bestaat deze uit een schriftelijke toetsing van de RI&E en de toetsing op de werkplek. Het laatstgenoemde is niet van toepassing op bedrijven die 25 of minder werknemers in dienst hebben (vrijwilligers niet meegerekend) en een RI&E hebben opgesteld met behulp van een branchespecifiek RI&E instrument dat de instemming heeft van werkgevers- en werknemersorganisaties en is aangemeld bij de website van het Arboplatform Nederland.”