Risico Inventarisatie en arbodienst

0

Laatste update: 3 juli 2005

De nieuwe bepalingen in een notedop

 1. De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) , inclusief plan van aanpak, blijft verplicht
 2. Bedrijven tot en met 10 werknemers hoeven de RIE niet meer extern te laten toetsen, mits: – de voor hun branche geldende RIE “gevlagd” staat op www.arbo.nl (dat betekent: is goedgekeurd door werkgevers en vakbonden) – dit in de CAO is vastgelegd

  Welke instrumenten en welke sectoren hiervoor in aanmerking komen is terug te vinden op de speciale website over Risico Inventarisatie en Evaluatie

  (Bron: arbobesluit artikel 2.14b)

 3. Bedrijven tot en met 25 werknemers moeten de RIE nog wel door een externe deskundige laten toetsen. Deze hoeft dit niet meer middels een bedrijfsbezoek te doen als gebruik gemaakt wordt van een inventarisatie-instrument dat is goedgekeurd door werkgevers én vakbonden
  (Bron: Regeling Certificatie Arbodiensten, 6de versie)
 4. Bedrijven met meer dan 25 werknemers moeten de RIE nog wel uitgebreid laten toetsen door gecertificeerde arbo-deskundigen.
 5. Afhankelijk van de binnen de sector (CAO) dan wel met de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging gemaakte afspraken wordt de deskundigentoets gedaan door een arbodienst (vangnetregeling) of een andere gecertificeerde deskundige (maatwerkregeling). Als de afspraken die de OR maakt in strijd zijn de CAO-afspraken, gaan deze laatste (CAO) vóór

  (zie ook: meestgestelde vragen over de maatwerkregeling)

 6. De uitvoering van de RIE kan door eigen werknemers worden gedaan, hoeft dus niet per se door de arbodienst te gebeuren.
  Voor de toets op juistheid en compleetheid gelden de punten 2,3 of 4, afhankelijk van de grootte van de onderneming en de in de betreffende sector gemaakte afspraken

pijltop-1701401

bron-9760454