Sociale veiligheid

0

Modellen

Dit zijn soorten registratiedocumenten waarnaar wordt verwezen in de handleiding of procedures, die het bewijs leveren van de toepassing van de OHSMS (bijvoorbeeld notulen van overleg, betrokkenheid, informatie en training van personeel, enz.).

Deze documenten zijn te herkennen aan het achtervoegsel “MOD”. Plannen Ze definiëren de procedures voor het uitvoeren van specifieke activiteiten die herhaaldelijk en periodiek plaatsvinden Ze rapporteren geplande acties, verantwoordelijkheden, middelen en tijdlijnen.

Deze documenten zijn te herkennen aan het achtervoegsel “PIAN”.

Datori di lavoro: come tutelarsi in tempo di Covid-19Programma’s Ze identificeren de methoden en inhoud voor de uitvoering van specifieke acties (bijvoorbeeld informatieprogramma, trainingsprogramma, enz.). Ze rapporteren de geplande acties, verantwoordelijkheden, middelen en timing.

Deze documenten zijn te herkennen aan het achtervoegsel “PROG”.6.3 Goedkeuring van SGSL-documentenDe Raad van Bestuur keurt formeel de uitgifte en wijziging van documenten van het eerste niveau goed.De algemeen directeur keurt formeel de uitgifte en wijziging van de documenten van het 2e niveau goed.

Level 3 documenten worden over het algemeen uitgegeven en aangepast door de structuren en contractmanagers. Deze documenten kunnen ook door hogere hiërarchische figuren worden afgehandeld.

  • De figuren die voornemens zijn een document dat deel uitmaakt van de SGSL goed te keuren, overleggen met de RSGSL. 6.4
  • Bewaren van documenten De opslag van documenten gebeurt bij voorkeur digitaal via het RUG-protocol.
  • De verantwoordelijkheid voor de bewaring van documenten wordt toevertrouwd volgens de <lijst van documenten> (bijlage 2);
  • Deze bijlage varieert dynamisch in de tijd volgens wijzigingen en herzieningen van de SGSL.

De lijst met documenten wordt opgeslagen en dynamisch gewijzigd door de RSGSL op basis van de procedures die van tijd tot tijd worden goedgekeurd; de lijst vermeldt de identificatiecoördinaten van het enig document en de categorie waartoe de documenten behoren volgens de typen vermeld in punt 6.2.

Detectie en analyse van resultaten en daaruit voortvloeiende verbetering van het systeem

De monitoring heeft tot doel op een betrouwbare en herhaalbare manier het functioneren van de HMS, in al zijn onderdelen, te meten, evenals de verbetering of het onderhoud van de G&VW-omstandigheden.

coronavirus-e-lavoro-1056674De RSGSL werkt een plan uit en actualiseert een plan waarin de manieren, tijden en verantwoordelijkheden voor monitoring worden vastgelegd. Het uit te voeren monitoringsysteem is functioneel en onderzoekt de aspecten die inherent zijn aan het managementsysteem.

6.1 Functionele bewaking van het managementsysteem

Het monitoren van de functionaliteit van het systeem heeft tot doel vast te stellen of het systeem voldoet aan de planning, correct wordt toegepast, actief wordt gehouden en toelaat de gestelde doelen te bereiken, of de nodige corrigerende maatregelen te identificeren.

Het functionele monitoringrapport, uitgevoerd door competent personeel dat de objectiviteit en onpartijdigheid van de resultaten waarborgt, is het instrument voor de werkgever dat het mogelijk maakt om corrigerende keuzes te maken aan de OHSMS om systematische optimalisatie te bereiken

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in