Arbosite FNV Bondgenoten over beroepsziekten

0

Laatste update: 17 november 2004

Het recht op een veilige en gezonde werkplek is volgens FNV Bondgenoten een grondrecht van werknemers, dat niet ondergeschikt hoort te worden gemaakt aan winstbejag van ondernemingen of aan de deregulerings- en bezuinigingsdrift van een – te- liberale overheid.

Ieder jaar lopen meer dan 25.000 werknemers een beroepsziekte op. Hun gezondheid is vaak blijvend aangetast. Ze komen in de WAO. Of in de WW of bijstand. Dat betekent naast het verlies van je gezondheid ook nog eens een groot inkomensverlies.

Nederland is een ontwikkelingsland als het gaat om kennis van beroepsziekten. Herkenning, erkenning en behandeling staan in de kinderschoenen. Zelden vraagt een arts of specialist naar het werk dat U doet. Toch kent bijna ieder beroep zijn beroepsziektes.

Burnout bij vertegenwoordiger en uitvoerder in de bouw, allergie bij de nagelstyliste en metaalbewerker, infectie van de rioolwerker, de ziekte van Lyme bij de bosarbeider, RSI bij de beeldschermwerker en lopende band werker, het organisch psycho syndroom (OPS) bij schilders en autospuiters, hernia bij de stratenmaker en vrachtwagenchauffeur, eczeem bij metselaars, kanker in de rubberindustrie, lawaaidoofheid in de industrie, paprikalong bij werkers in de kassen, longaandoeningen bij de lasser, en ga zo maar door.

In bijna alle Europese landen en ook in de VS is de uitkering afhankelijk van het voorkomen van je ziekte op de officiële lijst met beroepsziekten. Dan is de uitkering hoger. De Nederlandse WAO maakt tot op heden niet dit onderscheid.
Maar als de ziekte in overwegende mate het gevolg van het werk is en de werkgever niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan kan de werkgever met succes aansprakelijk worden gesteld. Alle financiële schade kan verhaald worden. De grootste schadepost is het “verlies aan arbeidsvermogen”. Het verschil tussen de uitkering en het loon dat verdiend had kunnen worden, in principe tot de pensioenleeftijd, kan verhaald worden (plus de pensioenschade). Kosten voor thuishulp, extra (medische) voorzieningen, onderhoud van huis en tuin dat niet meer zelf verricht kan worden, zijn andere schade posten.

FNV Bondgenoten pleitt voor een andere, sluitende, aanpak van beroepsziekten, met de volgende elementen:

1)(Wettelijke) waarborgen voor een professionelere en klantvriendelijke afhandeling van schadeclaims. Eén mogelijkheid is het invoeren van een wettelijk verplichte en gereglementeerde directe verzekering voor beroepsziekten. Een andere mogelijkheid is om wettelijke eisen te stellen aan de wijze van claimbeoordeling door verzekeraars en hun experts.

2)Verbetering van de diagnostiek van beroepsziekten. De bedrijfsgezondheidszorg moet beschouwd worden als volksgezondheidszorg wat onafhankelijkheid en professionaliteit van de bedrijfsarts eist. Daarnaast moet een onafhankelijke zorg- en kennisinfrastructuur voor diagnostiek en behandeling van beroepsziekten worden opgebouwd.

3)Verbetering van de preventie. De positie van werknemers moet worden versterkt en zowel de vakbonden als externe instanties (UWV, Arbeidsinspectie, Arbodiensten) moeten meer mogelijkheden krijgen om preventie af te dwingen.

pijltop-6890268

bron-4201090