Aansprk

0

Ddocenten en onderzoekers

 • technisch administratief personeel (PTA);
 • medewerkers van taaldeskundigen (CEL);
 • ongestructureerd personeel dat onderwijs-, onderzoeks- of technisch-bestuurlijke samenwerkingsactiviteiten verricht op grond van privaatrechtelijke contracten of tijdelijke relaties, hoe ook genaamd;
 • houders van onderzoeksbeurzen;
 • begunstigde van de opleidings- en oriëntatiestage-initiatieven bedoeld in artikel 18 van de wet van 24 juni 1997, nr. 196;

sanificazione-750x500-9546828Studenten, doctoraatsstudenten, postdoctorale studenten, bursalen en daarmee gelijkgestelde vakken, die gebruik maken van laboratoria, arbeidsmiddelen in het algemeen, chemische, fysische en biologische agentia, inclusief uitrusting uitgerust met videoterminals (voor meer dan 20 effectieve uren per week).

Beperkt tot de perioden waarin zij daadwerkelijk met de apparatuur of in de desbetreffende laboratoria bezig zijn;personeel van publieke en private gelieerde entiteiten die hun werkzaamheden uitoefenen op de universitaire voorzieningen;onderwerpen genoemd in Wetsbesluit nr. 468/1997 en latere wijzigingen (maatschappelijk nuttige werkers);
gelegenheidsarbeiders op grond van Wetsbesluit 50/2017.

Uitzonderingen op classificatie als werknemer

De volgende categorieën vallen niet onder de definitie van Werknemer [1]Zelfstandigen die incidentele arbeid verrichten, of die overeenkomsten waarin zij zijn bedongen volgens het artikel van het Burgerlijk Wetboek nr.

Intervista al prof. Cauda : Sicurezza e salute sul lavoro, come il Covid ha influenzato le statistiche - Milano Post2222 [2] en intellectuele werkprestaties in overeenstemming met het bepaalde in artikel 2230 [3] van het Burgerlijk Wetboek. Contractleerkrachten vallen in deze categorie. Btw-houders vallen in deze categorie.

Gecoördineerde en doorlopende medewerkers en projectmedewerkers worden niet als Werknemers beschouwd als de dienst buiten de Universitaire Werkplekken wordt uitgevoerd; indien de dienst op afstand wordt uitgevoerd door middel van een elektronische of computerverbinding ten gunste van de.

Universiteit, worden zij beschouwd als Werknemers binnen de grenzen van de verplichtingen van de Universiteit met betrekking tot de geschiktheid van de apparatuur uitgerust met een videoterminal en informatie.

Vrijwilligers die ambtenarij uitvoeren

Arbeidersveiligheidsvertegenwoordiger (RLS)

Universitaire werknemer gekozen uit werknemers met vaste contracten die alle universitaire werknemers vertegenwoordigen met betrekking tot aspecten van gezondheid en veiligheid op het werk.

De RLS wordt gekozen door werknemers met contracten voor bepaalde of onbepaalde tijd in overeenstemming met de procedures die zijn vastgelegd in de huidige wetgeving en zoals bepaald in het specifieke universitaire reglement.

 • Na de verkiezingen wordt het aangewezen bij besluit van de directeur-generaal.
 • Evenement organisator
 • Juridische entiteit die het evenement organiseert op plaatsen die wettelijk beschikbaar zijn voor de werkgever.
 • 4.2 Beveiligingsorganisatieschema
 • Bekijk de PDF-versie
 • 5. Verantwoordelijkheden uitgesplitst naar proces
 • Zie bijlage 1.
 • 6. Documentatie

De hieronder beschreven documentatie wordt bewaard op de manier zoals beschreven in punt 6.3 van deze handleiding. De RSGSL heeft toegang tot elk document dat tot de SGSL behoort. Organisatie van documenten De SGSL-documenten zijn hiërarchisch gerangschikt in volgorde van belangrijkheid:

covid-sicurezza-sul-lavoro-73845691e niveau: HANDMATIG 2e niveau: PROCEDURES, BEDIENINGSINSTRUCTIES 3e niveau: PROCEDURELE DOCUMENTEN, BEPALINGEN, MODELLEN, PROGRAMMA’S, PLANNEN 6.2 Soorten documenten

Handleiding

De handleiding beschrijft de OHSMS en de methoden en criteria waarmee het systeem wordt gecreëerd, beheerd en herzien; beschrijft het beleid, de organisatie, de verantwoordelijkheden (wie) voor elke activiteit (wat) en de manieren waarop beslissingen worden genomen; het laat toe om alle activiteiten te identificeren, te definiëren, uit te voeren en te controleren die een invloed hebben op de gezondheid en veiligheid op het werk.

Procedures

De procedures ontwikkelen in detail de criteria die zijn vastgelegd in de relevante secties van de handleiding en definiëren de relatieve implementatiemethoden (hoe, waar en wanneer) van de processen.

 • De toepassing van de afzonderlijke procedures resulteert in de documentatie en registraties die de implementatie van het OHSMS aantonen.
 • Deze documenten zijn te herkennen aan het achtervoegsel “PROC”.
 • Gebruiksaanwijzing
 • Ze beschrijven in detail de procedures voor de correcte uitvoering van de uit te voeren activiteiten of controles.
 • Deze documenten zijn te herkennen aan het achtervoegsel “ISOP”.
 • processtukken

Dit zijn de documenten, die niet in de andere categorieën vallen, die zijn geproduceerd als resultaat van het uitvoeren van de in de handleiding beschreven processen volgens de methoden die in de procedures zijn vermeld.

Deze documenten zijn te herkennen aan het achtervoegsel “DOCPR”.

VoorzieningenDit zijn documenten die zijn uitgegeven door de actoren die verantwoordelijk zijn voor het systeem om specifieke vereisten te implementeren die in de handleiding of procedures worden vermeld.Deze documenten zijn te herkennen aan het achtervoegsel “DISP”.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in