Werknemerssite Arboconvenanten: RSI

0

Bij de Academische ziekenhuizen is een scala aan producten ontwikkeld ter voorkoming van RSI. – een RSI preventiekit met algemene tips over het voorkomen van RSI, – een RSI preventiewijzer speciaal voor medewerkers die veel beeldschermwerk verrichten, – het spel RSI-scanner, waarmee op een afdeling risicofactoren kunnen worden geidentificeerd,

– een fopder over RSI specifiek voor leidinggevenden.