Arboconvenant banken

0

In het bankenconvenant is afsgesproken dat bij ontwerp van nieuwe functies advies wordt gevraagd aan de arbodienst.

“werkgevers vragen advies aan de arbodienst bij nieuw aan te schaffen meubilair, werkplekken, functies en gebouwen, zodat deze voldoen aan de meest recente stand der wetenschap”

De OR van ABNAMRO Bank kreeg een instemmingsverzoek over organisatieverandering van een afdeling fulfilment. Aangezien bij de organisatieverandering nieuwe functies ontstonden heeft de OR in zijn instemmingsverzoek op basis van het convenant het volgende aangegeven.

“De bank heeft het arboconvenant banken ondertekend, waarbij t.a.v. beeldschermwerk de volgende afspraken zijn gemaakt:

  • zorgen voor niet meer dan 5 uur beeldschermwerk per persoon per dag;
  • zorgen voor gevarieerde taken, zodat het beeldschermwerk kan worden afgewisseld;
  • creĆ«ren van regelmatige pauzes.

De OC Staff wil extra benadrukken dat de arbo inbreng een wezenlijk onderdeel is bij het verder inrichten van de werkprocessen.”

en

“Door de Arbodienst zal een onderzoek uitgevoerd en rapport uitgebracht worden naar de invloed van workflowmanagement binnen de FSC’s. De aanbevelingen van de Arbodienst worden in principe overgenomen waarbij in samenhang de risico’s voor de medewerkers en de kosten worden afgewogen.”

Hieruit blijkt dat
de arbodienst door de werkgever niet vanzelf voor advies gevraagd wordt in situaties dat nieuwe functies ontstaan.
– de OR hier effectief zijn invloed kan laten gelden.

Terug naar top pagina