Arboconvenant banken

0

Eind 2003 is een tussenmeting gedaan, om te zien of de doelstellingen gehaald gaan worden. De resultaten geven een teleurstellend beeld.

Het aantal medewerkers met RSI-klachten is toegenomen van 27,9 naar 29,4%.
Het aantal medewerkers met te hoge werkdruk is zelfs fors toegenomen van 12,5 naar 14,6%. Voor beide onderwerpen was een afname de bedoeling.

Wel goed nieuws is dat het ziekteverzuim en de WAO instroom binnend e banken is afgenomen. De beoogde reductie op het vezruim is halverwege voor ruim de helft gerealiseerd en de beoogde afname van de WAO-instroom voor ruim driekwart.

Echter het primaire doel van het convenant is dat het aantal blootgestelden aan te hoge werkdruk en RSI zou afnemen. Als gevolg hiervan zou het ziekteverzuim en de WAO instroom ook kunnen dalen.

De BBC wil in het laatste jaar van het convenant extra aandacht besteden aan de aanpak van te hoge werkdruk en de aanpak van RSI.

De complete rapporten van de tussenmetingen kunt u hieronder downloaden.

Terug naar top pagina