Arboconvenant banken

0

Omdat we van mening zijn dat werknemers ook zélf mogelijkheden moeten krijgen om RSI en werkdruk aan te pakken, is er in het arboconvenant Bankwezen afgesproken dat iedere werknemer een toolkit arbo tot zijn beschikking krijgt.
Een toolkit (gereedschapskist) is in feite een overzicht van maatregelen die werknemers in kunnen zetten om RSI en werkdruk te voorkomen of te lijf te gaan. Per bank wordt de precieze invulling bepaald. Het mooist zou het natuurlijk zijn als iedere werknemer op zijn bureau zo’n overzicht krijgt. Dat kan een fysieke toolkit zijn, bijvoorbeeld een tas met allerlei brochures, checklists en andere materialen of een virtuele toolkit. Dat is dan een overzicht van maatregelen wat er bij jouw organisatie te vinden is op het gebied van RSI/werkdruk-aanpak.

Op 24 juni 2004 wordt in het RSI preventiecentrum van ABN-AMRO Bank in Amsterdam een informatiemarkt gehouden waar de verschillende toolkits van verschillende banken en van FNV Bondgenoten worden gepresenteerd. Begin juni verwachten we hier meer informatie over op deze site.

Hieronder vast een voorbeeldtoolkit met materiaal van FNV Bondgenoten (deze lijst is niet uitputtend).

FNV Bondgenoten Toolkit voor aanpak RSI/werkdruk:

Terug naar top pagina