Arboconvenantensite

0

Deze website is het virtuele informatie- en discussie-platform van en voor werknemers in het bankwezen, die geïnteresseerd zijn in de afspraken van het Arbo-convenant Bankwezen:

· beperking van RSI · beperking van de hoge werkdruk

· reïntegratie bij arbeidsongeschiktheid.

De redactie van deze site bestaat uit vakbonds-adviseurs en vakbondskaderleden uit de banksector en publiceert onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke bonden die het Arbo-convenant Bankwezen hebben ondertekend: FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en de Beroepsorganisatie Banken en Verzekeringen.
De website beoogt met informatie, opinie en praktijkervaringen werknemers en hun vertegenwoordigers handvatten aan te reiken waarmee zelf een bijdrage kan worden geleverd aan het verbeteren van de werkomstandigheden en aan het voorkomen van arbeidsongeschiktheid.

Suggesties voor deze site zijn altijd welkom, stuur dan een mailtje naar de webmaster.