Werknemerssite arboconvenanten

0
Laatste update: 22 oktober 2004

Convenantsdoelstelling RSI

Partijen hebben in het convenant afgesproeken dat het aantal medewerkers met RSI-klachten afneemt met 10%.

Convenantsdoelstelling werkdruk

Partijen streven ernaar voor de einddatum van het convenant het aantal werknemers met een combinatie van te hoge werkdruk en vermoeidheid af te laten nemen met 40%.

Bij het samenstellen van deze site is de uiterste zorgvuldigheid betracht. Desondanks kan FNVBondgenoten geen verantwoording nemen voor eventuele fouten of omissies. Wel stellen we het op prijs hierover geïnformeerd te worden. Ook suggesties voor dit deel van de site zijn altijd welkom! Stuur een mail!