Arbobondgenoten signaleert…

0

Staatssecretaris Van Hoof reageert “slap” op het vernietigende rapport van de arbeidsinspectie over de arbeidsomstandigheden in de metaalindustrie. “Het kabinet heeft weer geen oog voor de problemen van werknemers in bedrijven”, reageert Henk van der Kolk, de voorzitter van FNV Bondgenoten.

Bij een controle van 732 metaalbedrijven bleek in het voorjaar driekwart de Arbowet te overtreden. Werkgevers doen te weinig om risico’s op de werkvloer in te perken, concludeerde de inspectie. De vakbond is met name gealarmeerd omdat driekwart van de bedrijven zelfs geen idee heeft van de mate waarin hun werknemers worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. De inspectie vond plaats op verzoek van FNV Bondgenoten nadat de onderhandelingen over een arboconvenant een jaar geleden vastliepen op onwil van de werkgevers om regels aan bedrijven op te leggen. Daarop schreef de bond zelf een rapport met aanbevelingen die de staatssecretaris ontving.

Van Hoof onderschrijft de conclusies van de arbeidsinspectie, maar neemt voorstellen van de vakbond niet over. Hij wil eerst alleen met de werkgeversorganisaties praten over modelberekeningen, het opstellen van een praktijkrichtlijn en het etiketteren van gevaarlijke stoffen.

Volgens FNV Bondgenoten heeft het verleden nu juist keer op keer bewezen dat in deze sector vrijwillige maatregelen niet werken. “In feite beloont Van Hoof slecht gedrag van werkgevers”, vindt Van der Kolk. “Zij hebben het arboconvenant eindeloos getraineerd. En nu krijgen ze wéér een kans om te blíjven praten.”

Volgens Van der Kolk helpt Van Hoof de werkgevers een handje door de vakbonden niet voor het gesprek uit te nodigen. “Is dit de daadkracht die dit kabinet probeert uit te stralen?”

Uit klachten die FNV Bondgenoten van werknemers in de metaalsector krijgt, blijkt dat het voor werknemers vaak erg moeilijk is om misstanden in het bedrijf aan de orde te stellen. De angst voor represailles is groot.