Van Hoof verlangt actie van metaalwerkgevers

0

Leden van de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken hebben donderdagochtend 11 november van FNV Bondgenoten oordoppen gekregen. Op Het Plein in den Haag liet de vakbond horen onder welk kabaal werknemers in metaalbedrijven hun werk moeten doen. De overheid moet krachtig optreden in de metalektro en de metaalbewerking om te zorgen dat werkgevers de arboregels beter gaan naleven, schreef de vakbond in een brief aan de Vaste Kamercommissie, die daar donderdag op de agenda stond.

Dit nadat de onderhandelingen over een arboconvenant eind 2003 waren stukgelopen en de Arbeidsinspectie deze zomer vele ernstige arbo-tekortkomingen in de sector had gemeld.

Staatssecretaris Van Hoof onderschreef in een schriftelijke reactie de uitkomsten van de arbeidsinspectie, maar ging niet in op de aanbevelingen van de vakbond. Hij viel de werkgevers niet af. In een brief aan de Tweede Kamer kondigde hij aan nog eens apart met de werkgevers te gaan praten. “Ongeloofwaardig”, reageerde vakbondsbestuurder Jan Verhoeven. Aangevuurd door verschillende Kamerleden (‘Van de woorden van de staatssecretaris springen ons de tranen in de ogen’) wilde Van Hoof tijdens het debat toch wel verder gaan: ‘Binnen een paar maanden moet de sector een plan van aanpak klaar hebben. Dat zou ook een arboconvenant kunnen zijn. Het licht voor de metaalwerkgevers staat op rood. Dit is de laatste kans. Rond 1 maart 2005 praten we verder.’

Met deze toezegging nam de Kamer genoegen.

“Tevreden zijn we niet”, zegt Verhoeven die werknemers in de metaal had opgeroepen naar de Tweede Kamer te komen. “Het overleg heeft niet opgeleverd wat we wilden: een krachtig optredende overheid. Maar het is goed dat we aanwezig waren. Daardoor kreeg onze brief de volle aandacht.
We gaan nu bedenken hoe we de politiek tot 1 maart in beweging kunnen houden.”

Een jaar geleden liepen de onderhandelingen over een arboconvenant spaak omdat de metaalwerkgevers geen bindende afspraken wilden maken. Daarop vroeg FNV Bondgenoten de arbeidsinspectie om een grote inspectieronde in de metaalbedrijven. De uitkomsten van de inspectie logen er niet om. Tweederde van de bedrijven bleek de arboregels niet goed na te leven, driekwart bleek geen idee te hebben in hoeverre ze werknemers bloot stellen aan gevaarlijk stoffen. Werkgeversorganisatie FME/CWM zei geschrokken te zijn maar weet de slechte score aan de vele regels ‘wardoor ondernemers door de bomen het bos niet meer zien’. Ondertussen publiceerde FNV Bondgenoten een eigen plan van aanpak onder

de titel Heavy metal unplugged.