Arbobondgenoten signaleert…

0

Begin april sloeg de FNV alarm. Een concept-Europese Richtlijn, die bedoeld is om milieu en gezondheid te beschermen, dreigde de zogenaamde vervangingsplicht van oplosmiddelen aan te tasten.

Die vervangingsplicht houdt in dat verf die rijk is aan vluchtige organische stoffen (VOS) moet worden vervangen door verf met een maximum van 100 gram oplosmiddel per liter.

Zoals bekend kan het gebruik van oplosmiddelen leiden tot zeer ernstige aandoeningen van het zenuwstelsel (OPS), in de volksmond ook wel de ‘schildersziekte’ genoemd. De concept-Europese Richtlijn maakte echter een VOS-gehalte van maar liefst 750 gram per liter bij bepaalde toepassingen mogelijk. De FNV kondigde een lobby aan. Daarbij sloot de FNV een pact met werkgevers en het ministerie van SZW om de druk en het effect te vergroten. Deze lobby blijkt nu succesvol.

De beoogde vrijwaring van gezondheidsbeschermende regelgeving wordt gegarandeerd.

Niet alleen bestaande maatregelen als de “Nederlandse OPS afspraken” maar ook nieuwe maatregelen gaan onder de richtlijn vallen. Het Nederlandse vervangingsbeleid kan worden gecontinueerd. Kortom: een prima lobbyresultaat!!!

Wat gebeurde er begin april? Klik hier.