Arbobondgenoten signaleert…

0

In meer dan de helft van de ziekenhuizen en zorginstellingen werken schoonmakers in gevaarlijke situaties. Dat concludeert de arbeidsinspectie woensdag in een rapport.

Het is slecht gesteld met de arbeidsomstandigheden van het schoonmaakpersoneel in ziekenhuizen en zorginstellingen. De ruim 3000 werknemers worden vaak blootgesteld aan besmettingen en kankerverwekkende stoffen. De arbeidsinspectie moest bij 55 van de 104 bezochte locaties maar liefst 126 keer optreden in de vorm van een maatregel, eis of boete. ”Schandalig”, zegt vakbondsbestuurder Eddy Stam. “De bezoeken waren zelfs vooraf aangekondigd. Kun je nagaan hoe bedrijven als ISS, Asito en Hago Gom de arboregels aan hun laars lappen. In de schoonmaaksector heerst geen enkele discipline om wettelijke maatregelen na te leven.” De overtredingen hebben betrekking op het niet preventief vaccineren tegen hepatitis. Ook schort het vaak aan de vaste procedure bij zogenoemde prikincidenten. Schoonmakers moeten nadat ze zich per ongeluk hebben geprikt, worden behandeld om hiv of hepatitis te voorkomen. Tenslotte concludeerde de arbeidsinspectie dat de schoonmaakprotocollen voor ruimten met kankerverwekkende stoffen vaak niet in de haak zijn.

Stam zal de werkgevers tijdens de reguliere besprekingen over het arbo-convenant nogmaals wijzen op hun zorgplicht en op het geven van goede voorlichting. “De ziekenhuizen en zorginstellingen hebben echter ook een verantwoordelijkheid. Deze praktijken sta je als gerenommeerde instelling toch niet toe.”

Opvallend is dat de Arbeidsinspectie pas in april 2005 dit rapport uitbracht. Het onderzoek vond namelijk reeds plaats in de periode maart-oktober 2002.