Arbobondgenoten signaleert…

0

“Het gebruik van een aardgasmotor of een roetfilter op de vuilnisauto reduceert de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen bij huisvuilophalers met ongeveer 50% ten opzichte van rijden met een dieselwagen. Op basis hiervan is berekend dat roetfilters en aardgasmotoren in deze situatie een aanzienlijke reductie – met circa 30% – van de extra kans op longkanker bewerkstelligen.”

Dit staat te lezen in een eind 2004 door het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) uitgebracht rapport.

Het is al een aantal jaar bekend: de uitlaatgassen van dieselmotoren – ook wel afgekort als DME (dieselmotoremissie) – bevatten kankerverwekkende (roet) deeltjes.

Werkgevers zijn dan ook verplicht om maatregelen te treffen om deze kankerverwekkende stoffen te vervangen door niet kankerverwekkende stoffen. Indien vervanging technisch niet mogelijk is, dienen zij de blootstelling

van hun werknemers aan DME zo veel mogelijk te reduceren.

Terugdringen van schadelijke stoffen: het kàn dus wel degelijk. Het is een kwestie van doen.

Om daaraan iets bij te dragen heeft FNV Bondgenoten op deze site een ‘mini-dossier’ over dit onderwerp neergezet.

Overigens zijn vuilophalers niet de enigen die dagelijks in aanraking kunnen komen met deze uiterst schadelijke deeltjes. Enkele beroepen die volgens het eerder genoemde rapport tot de ‘risicopopulatie’ kunnen worden gerekend:

 • havenwerkers (10 tot 20.000)
 • werknemers in het garagebedrijf (40-60.000)
 • vuilnismannen (12.000)
 • asfalteerders (4.000)
 • werknemers in de bouw (250.000)
 • overslag, distributie, veilingen (25-50.000)
 • grondpersoneel vliegvelden (2.000-4.000)
 • personeel in busgarages (25.000)
 • vrachtwagenchauffeurs (100-200.000)
 • agrarische sector (195.000)
 • kantoorpersoneel langs snelwegen (900.000)

Dit wil niet automatisch zeggen dat al deze werknemers ook daadwerkelijk blootstaan een te hoge concentraties van deze stoffen. Wél dat zij gezien hun arbeidssituatie een verhoogde kans hebben op blootstelling aan DME.