Arbobondgenoten signaleert…

0

Bedrijven die containers openen die in Nederland aankomen zijn zelden op de hoogte van de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in deze containers. Bij de helft van deze bedrijven blijken de containers daadwerkelijk restanten van bestrijdingsmiddelen te bevatten. Werknemers die met deze containers en de inhoud ervan omgaan, kunnen hierdoor niet goed worden beschermd tegen eventuele risico*s. Het daadwerkelijke

gevaar is mede afhankelijk van de concentratie en blootstellingsduur.

Dit blijkt uit representatief onderzoek van de Arbeidsinspectie bij 67 bedrijven die containers ontvangen en openen. Het gaat om zogeheten gegaste containers die per zeeschip in Nederland worden aangevoerd. De bestrijdingsmiddelen worden voor vertrek in de containers gespoten om te voorkomen dat de inhoud wordt beschadigd door bijvoorbeeld insecten. Bij opening behoren de containers te worden onderzocht op mogelijke restanten van deze bestrijdingsmiddelen, en op koolmonoxide en kooldioxide, zodat

werknemers daartegen kunnen worden beschermd.

Van de 67 bezochte bedrijven bleken er 65 geen onderzoek naar de aanwezigheid van gassen te doen. Bij hercontrole onderzochten 41 van de 65 bedrijven de containers inmiddels wel. De andere bedrijven zullen opnieuw door de Arbeidsinspectie worden gecontroleerd. Tegen twee

bedrijven is proces verbaal opgemaakt en een bedrijf is beboet.

Naar aanleiding van het onderzoek van de Arbeidsinspectie zijn
inmiddels ook op brancheniveau maatregelen genomen. Zo heeft een arbodienst in samenspraak met de Arbeidsinspectie een protocol ontwikkeld waarmee bedrijven de risico*s van gegaste containers in kaart kunnen brengen. Ook heeft de branche de voorlichting aan werkgevers verbeterd.

De Arbeidsinspectie zal dit jaar samen met de VROM-inspectie opnieuw in de sector controleren. Eerder deze week presenteerde de VROM-inspectie een onderzoek naar de mogelijke gevolgen van bestrijdingsmiddelen in

containers voor consumenten.