Arbobondgenoten signaleert…

0

FNV Bondgenoten heeft in maart en de eerste weken van april 2004 voor werknemers in de metaalsector een meldpunt gehad voor klachten over arbeidsomstandigheden.
Hier konden klachten over de volgende onderwerpen gemeld worden:

  • lasrook
  • oplosmiddelen
  • zwaar tillen
  • zwaar duwen en trekken

Inmiddels is het meldpunt gesloten. Meldingen die na 21 april binnenkomen kunnen namelijk niet meer aan de Arbeidsinspectie worden doorgegeven in het kader van het Inspectieproject Metaal. Zelf misstanden melden bij de Arbeidsinspectie kan uiteraard nog wel.

Binnenkort hopen wij u te informeren over de resultaten van het meldpunt.

De meldingen die binnen zijn gekomen zullen worden doorgegeven aan de Arbeidsinspectie die vervolgens actie kan ondernemen.
De Arbeidsinspectie is op dit moment namelijk bezig met een grootscheeps inspectieproject in de metaal. Het meldpunt van de vakbond sluit hierbij aan.

Aanleiding voor het instellen van het meldpunt en de inspecties door de Arbeidsinspectie, is het mislukken van het overleg met de werkgevers in de metalektro en de metaalbewerking over een arboconvenant eind vorig jaar.

Uit onderzoek in samenwerking met de werkgevers blijkt dat er nog een wereld te winnen valt wat betreft het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Vaak zijn werkgevers en werknemers onbekend met de technische mogelijkheden om het werk minder risicovol te maken. Maar het is ook zo dat werkgevers weigeren om geld uit te geven om de arbeidsomstandigheden voor het personeel te verbeteren. De werknemers zelf weten vaak niet wat hun rechten zijn op het gebied van arbeidsomstandigheden. Omdat gezondheidsklachten als gevolg van verkeerde arbeidsomstandigheden zich vaak pas op latere leeftijd openbaren, zijn velen zich ook niet bewust van de risico’s. Daarnaast is er sprake van een drempel om klachten naar buiten te brengen.

FNV Bondgenoten start daarom een informatiecampagne in een deel van de sector. De leden daar krijgen een brochure thuisgestuurd waarin ze geïnformeerd worden over goede arbeidsomstandigheden met betrekking tot lasrook, oplosmiddelen, zwaar tillen, duwen en trekken.