Arbobondgenoten signaleert: red de arbowet(1)

0

Het kabinet wil de Arbowet behoorlijk uitdunnen. De zogenaamde ‘lage risico’s’ worden geschrapt, en werknemers kunnen moeilijker naar de Arbeidsinspectie stappen. Het doel van staatssecretaris Rutte is om de helft van de arboregels te schrappen.

Inzet vakbeweging

De FNV vindt dat het kabinet een onzalige en ook praktisch niet te bewandelen weg inslaat met zijn plannen om de arbowet te strippen. Daarom zet de vakbeweging stevig in om het tij te keren. In de SER is ons uitgangspunt dat het onderscheid tussen ‘lage’ en andere risico’s uit de plannen moet verdwijnen. De drempel voor werknemers om bij de Arbeidsinspectie aan te kloppen mag niet omhoog, en de positie van de medezeggenschap mag niet worden verzwakt. Wat de FNV wél wil, is o.a. vastgelegd in de nota ‘Arbo Werkt’ . Omdat we weten dat polderen alleen niet werkt, start op dit moment bovendien de campagne “Red de arbowet”. Die zal onder andere bestaan uit een actie-website (vanaf eind maart), een meldweek in april waar werknemers arbo-misstanden kunnen melden, en een arbo-festival op het moment dat de SER zijn advies uitbrengt, om onze invalshoek extra in de publiciteit te brengen (eind april of eind mei)

Wie- wat-wanneer?

De SER heeft voor dit onderwerp een speciale subcommissie ingesteld. Voor de FNV zitten daar Ton Heerts en Rik van Steenbergen in, en vanuit FNV Bondgenoten Jan Verhagen.

De tijdsplanning van het hele traject ziet er als volgt uit:

2005

SER- en kabinetstraject

Actietraject FNV

februari-maart

behandeling evaluatienota in
SER-subcommissie

eind maart: – start actiesite www.reddearbowet.nl

– themanummer Bondgenoten Magazine

april

4-8 april: meldweek arbo-misstanden

mei

1 mei: streefdatum SER-advies

FNV arbo-festival in Den Haag

juni

1 juni: hoofdlijnennota kabinet

najaar

wetsvoorstellen naar 2e kamer

:
Meer informatie

Vanaf eind maart: www.reddearbowet.nl
Tot die tijd: www.arbobondgenoten.nl , ga naar het ‘dossier arbowet op de tocht’