Arbosite FNV Bondgenoten: Persbericht SZW

0

(persbericht SZW d.d. 2 februari 2004)

Nr. 04/020

De Arbeidsinspectie heeft bij 74 procent van 123 bezochte bedrijven in de textielsector één of meerdere overtredingen van de Arbeidsomstandighedenwet geconstateerd. Dat leidde tot in totaal 19 boetes, 166 waarschuwingen en vijf eisen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden. In vier bedrijven waren de overtredingen zo ernstig dat het werk direct is stilgelegd. Daarbij ging het steeds om onveilige machines.

Dat blijkt uit het ‘Projectverslag Textiel 2002’, dat de Arbeidsinspectie heeft opgesteld. Voor het project is circa 14 procent van de bedrijven in de textielindustrie bezocht. De sector scoort met genoemde 74 procent slecht vergeleken met het landelijk gemiddelde van 58 procent voor de totale industrie in 2002. Na de bezoeken van de Arbeidsinspectie hebben bijna alle betreffende ondernemingen verbeteringen aangebracht. Slechts aan twee bedrijven is bij een hercontrole een tweede boete opgelegd.

Aandacht voor lichamelijke belasting in de textiel blijft noodzakelijk. De Arbeidsinspectie baseert deze conclusie op de relatief grote kans op instroom in de WAO door lichamelijke belasting en het aantal overtredingen op dit gebied bij 25 procent van de bezochte bedrijven. Bij 17 procent van de bedrijven met 20 of meer werknemers zijn overtredingen geconstateerd op het terrein van werkdruk. Opvallend noemt de Arbeidsinspectie het aandeel van de overtredingen in verband met voorzieningen voor noodsituaties en de veiligheid van machines.

Voorts beschikten negentien van de 123 bezochte bedrijven (15%) niet over een verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie. In dit document wordt beschreven wat de risico’s binnen een bedrijf zijn en hoe deze zo beperkt mogelijk worden gehouden. Het resultaat van 2002 was een duidelijke verbetering ten opzichte van 1999, toen 52 procent van de onderzochte bedrijven niet zo’n inventarisatie had. Veel van de inventarisaties waren in 2002 echter niet getoetst door een gecertificeerde arbodienst, bevatten geen plan van aanpak of waren onvolledig. In samenwerking met de branche zal worden bekeken wat nodig en mogelijk is om de arbeidsomstandigheden blijvend te verbeteren. De inzet van de Arbeidsinspectie zal daarbij gericht zijn op het arbobeleid, de lichamelijke belasting en machineveiligheid.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid