Arbobondgenoten signaleert…

0

Bedrijven met minder dan 25 werknemers die gebruik maken van een ‘branche-RIE’ hoeven die niet nog eens door een bedrijfsbezoek te laten toetsen door een arbodienst. De arbodienst kan vanaf papier nagaan of de risico-inventarisatie en evaluatie voldoet aan de branche-RIE en of de elementen die daarin op basis van het branche-instrument aan de orde moeten komen, ook inderdaad zijn opgenomen. Dit is de uitkomst van overleg tussen de BOA en een aantal andere partijen binnen Arboplatform Nederland.

Een branche-RIE is een model risico-inventarisatie en evaluatie die door werkgevers en werknemers in een branche is goedgekeurd en die is aangemeld op de website www.rie.nl. Voor plaatsing op de website bekijkt Arboplatform Nederland overigens nog wel of het instrument van voldoende kwaliteit is en of er misschien aanvullende eisen moeten worden gesteld. Werkgevers, werknemers, arbodiensten en andere betrokken partijen kunnen op www.rie.nl nagaan of er een lichtere toets van toepassing is.

Als er gebruik gemaakt wordt van een branche-RIE betekent dit ook dat niet langer alle vier kerndeskundigen rechtstreeks betrokken hoeven te worden bij de toets van de RIE. De eindverantwoordelijkheid ligt bij een van de vier, die aangeeft dat zo nodig andere relevante deskundigen zijn ingezet voor de toets.

De betreffende aanpassing van de certificeringregeling is gepubliceerd in de Staatscourant van 4 februari 2004.

Bron: Branche Organisatie Arbodiensten