Programma symposium daglicht

0

Programma discussiemiddag ‘Daglicht op de werkplek’

Voorzitter: Brenda de Jong

13.30 – 14.15 uur – Opening en aansluitend: “De praktijk”

Interviews door Wim van Veelen met (kader)leden, die te maken hebben (gehad) met werkplekken zonder daglicht en over hun geslaagde (of minder geslaagde) pogingen het probleem op te lossen.

14.15 – 15.00 uur – “De deskundigen aan het woord”

Dr. G. van Rheenen
Als arts werkzaam voor Medilux, gespecialiseerd in adviezen voor een gezond lichtmilieu, over de medische aspecten van daglicht en gezondheid.

Ir. H. J. Meutzner
Directeur Polytechnisch Ingenieursbureau MEMA-groep en namens FNV Bondgenoten als extern deskundige betrokken bij het onderzoek van de Arbeidsinspectie naar daglicht en winkels, over de technische oplossingen die er mogelijk zijn op de werkplek.

15.00 uur – 15.30 uur – Pauze

15.30 – 16.30 uur – “Het beleid”

Interviews en discussie met de politiek, vakbond en Arbeidsinspectie. Biedt de wet op dit moment voldoende bescherming en geeft het voldoende handvatten voor een aanpak in de praktijk?
Interviews door Wim van Veelen

Aanwezig zijn in ieder geval :

  • de heer Theo Stroeken (CDA-fractie Tweede Kamer)
  • de heer Jan de Wit (SP-fractie Tweede Kamer)
  • de heer Rob Oudkerk (PvdA-fractie Tweede Kamer)
  • een vertegenwoordiger van de Arbeidsinspectie
  • Jan Warning (FNV Bondgenoten, teamco├Ârdinator
    Kwaliteit van de Arbeid en Milieu)

16.30 uur – Afsluiting