Online versie

 

Voor actieve leden en medewerkers van FNV
Februari 2016
Afmelden-Aanmelden of wijzigingen doorgeven

In deze editie:

 

12 februari: bijeenkomst van het Netwerk Arbo FNV

Waarover

  • NL Werkplek Kankervrij
  • European Work Hazards Network
  • SER Traject Toekomst Arbeidsgerelateerde Zorg
  • Refit (Better Regulation)

Download hier de agenda van de bijeenkomst

Wanneer

Vrijdag 12 februari 2016, van 10:00 tot 16:45

Waar

De Houtzaal
FNV Kantoor
Houttuinlaan 3
in Woerden

Aanmelden

Kom je ook? Graag vooraf aanmelden in verband met lunch: klik hier

 

Verder in deze nieuwsbrief...

Netwerk Arbo FNV - Agenda bijeenkomsten voor 2016

Het Netwerk Arbo FNV is een netwerk van actieve vakbondsleden over de onderwerpen arbeidsomstandigheden (veilig en gezond werk!) en arbeidstijden. Jaarlijks komt het Netwerk meerdere malen bij elkaar tijdens de reguliere vergaderingen waar onder andere de sub-netwerken hun activiteiten bespreken, maar ook tijdens expert-meetings, themabijeenkomsten en bedrijfsbezoeken. Ook dit jaar staan er alweer verschillende bijeenkomsten gepland, waarvan de eerste op 12 februari plaats zal vinden (meld je voor die bijeenkomst hierboven aan!) Klik dus op onderstaande link en zet de bijeenkomsten alvast in je agenda!

Klik hier voor meer informatie

Actief worden in het sub-Netwerk Arbeidstijden? Meld je aan!

In januari heeft het sub-Netwerk Arbeidstijden van het Netwerk Arbo FNV een start gemaakt met een groepje kaderleden dat actief wordt in het sub-Netwerk. Deze kaderleden helpen om de doelen van het sub-Netwerk te bereiken; de ondersteuning van het kaderwerk gericht op arbeidstijden in bedrijven en sectoren. Dit alles gebeurt in samenwerking met de adviseurs arbeidstijden en werk en privé van de FNV. Wil jij ook meedoen met het sub-Netwerk Arbeidstijden? Klik snel verder en meld je aan!

 

Klik hier voor meer informatie

Symposium Kankerverwekkende Stoffen op 19 april

In aanloop naar Workers Memorial Day organiseert de FNV op 19 april een symposium over de gevaren van kankerverwekkende stoffen op het werk. Jaarlijks lopen duizenden werknemers in Nederland een arbeidsgerelateerde kanker op. Tijdens dit symposium worden verschillende aspecten en gevaren van blootstelling aan deze stoffen onder de loep genomen. Succesvolle FNV aanpakken zullen daarnaast worden gepresenteerd en bediscussieerd. De leden van het Netwerk Arbo FNV zijn daarbij van harte welkom. Klik op onderstaande link en meld je aan!

 

Klik hier voor meer informatie

Nachtarbeid en Borstkanker


Iedereen die in de nachtdienst werkt, weet dat dit een wissel trekt op je lichaam en gezondheid. Maar dat er een relatie is tussen nachtarbeid en kanker, is nog voor velen onbekend. Vooral voor vrouwen in de nachtdienst is er een hoger risico op borstkanker. Mannen hebben weer een verhoogde kans op prostaatkanker. Dat komt doordat onregelmatige werktijden het bioritme verstoren en zo ook de hormoonhuishouding. Op 4 februari organiseert FNV Zorg een bijeenkomst voor werknemers uit de zorg. De bijeenkomst is er vooral op gericht om de huidige kennis over de relatie Nachtarbeid en Borstkanker te delen, en vervolgens met elkaar het gesprek aan te gaan, of er mogelijkheden zijn om het risico te verminderen.

Klik hier voor meer informatie 

Wijzigingen Arbowet

Het kabinet is van plan om de Arbowet op een aantal punten te wijzigingen. Het doel hiervan is om de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf en de positie van de bedrijfsarts te versterken. Uit een onderzoek van AStri van 2011 naar de positie van de bedrijfsarts is namelijk gebleken dat er binnen de bedrijfsgezondheidszorg knelpunten zijn. Zo blijkt onder meer dat de toegang voor werknemer tot de bedrijfsarts niet  optimaal is en dat er te weinig aandacht is voor preventie. Dit zal de gemiddelde werknemer niet onbekend voorkomen.

Wij hebben de belangrijkste geplande wijzigingen op een rijtje gezet, en daarbij natuurlijk ook aangegeven hoe de FNV over die wijzigingen denkt.

 

 

Klik hier voor meer informatie

Workers Memorial Day

Op 28 april 2016 is het weer Workers Memorial Day, de dag waarop werknemers over de hele wereld stilstaan bij de werknemers die overleden als gevolg van hun werk. Ook dit jaar organiseert de FNV een aantal bijeenkomsten door het hele land ter herdenking van Workers Memorial Day. Daarnaast helpt de FNV werknemers ook graag mee bij het organiseren van bijeenkomsten op andere locaties.

 

Klik hier voor meer informatie

Oproep: denk mee over ‘Licht op de nacht’


Veel mensen kennen ‘Licht op de nacht’ al: de brochure van FNV Bondgenoten met een overzicht van wetenschappelijke onderzoek naar de risico’s van nachtarbeid, en mogelijke maatregelen om die te bestrijden.
Wij willen deze brochure uit 2011 het komend voorjaar vernieuwen en verbeteren. We zoeken een groepje kaderleden die het leuk vinden om hierover mee te denken en mee te lezen. We willen zoveel mogelijk online werken en contact hebben hierover.

Als je het leuk vindt om hieraan je bijdrage te leveren, stuur dan een mail aan sam.groen@fnv.nl, met als titel ‘Licht op de nacht’.

Blogje - Lean and mean

Lean - op dit moment het hipste woord in managementjargon. Het zou moeten leiden tot 'efficiency', 'synergy' en meer van zulke mooie termen. Maar is het allemaal wel zo positief? Onze blogger Lenige Lien heeft daar zo haar eigen mening over...

 

Lees de blog

 

Onbegaanbare wegen a.g.v. gladheid kost mij dat vakantiedagen?

Begin januari kampte Noord-Nederland met extreme gladheid. Wat zijn eigenlijk de spelregels als je niet op je werk kan komen? Als er sprake is van overmacht dan mag jou dat geen vakantiedagen kosten, lees hieronder meer:  

Klik hier voor meer informatie

Gezondheidsvragen en aanstellingskeuringen

Uit een korte inventarisatie van online sollicitatieformulieren, blijkt dat in deze formulieren regelmatig gezondheidsvragen worden gesteld. Dit druist in tegen de Wet op de medische keuringen (Wmk). De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA), die is ingesteld om de juiste toepassing van de Wmk te bevorderen, roept werkgevers op om deze sollicitatieformulieren aan te passen. In onderstaand artikel wordt kort uitgelegd wat het probleem is en wat je als werknemer kan doen als je dit soort vragen tegenkomt.

Klik hier voor meer informatie

Vanaf 1 januari 2016 is de Wet Flexibel Werken van kracht


De wet Flexibel werken geeft werknemers in een organisatie van tenminste 10 werknemers het recht hun werkgever te verzoeken om een wijziging in de arbeidsduur, de werktijd en/of de arbeidsplaats. Nieuw is vooral de mogelijkheid om een verzoek in te kunnen dienen om de werktijd en de arbeidsplaats te wijzigen. Voorheen bood de Wet Aanpassing Arbeidsduur de mogelijkheid om een verzoek tot minder werken in te dienen. De wet aanpassing arbeidsduur is vervallen met de komst van de uitgebreidere wet Flexibel werken.

Klik hier voor meer informatie

Basiscursus Arbeidsomstandigheden - Nieuwe data voor 2016

Veilig en gezond werk is belangrijk voor werknemers. Toch is het voor veel werknemers in Nederland niet mogelijk om veilig en gezond te werken. De FNV helpt werknemers graag een handje om ook op hun werkplek samen op te komen voor veilig en gezond werk. Eén van die helpende vakbondshanden is de Basiscursus Veilig en Gezond Werk.

Tijdens de cursus leer je knelpunten op het gebied van veilig en gezond werken te herkennen, beoordelen, op zoek te gaan naar oplossingen en hoe je die in de praktijk aanpakt.

Ook in 2016 wordt de Basiscursus Arbeidsomstandigheden weer gegeven, op verschillende plekken in het land. Interesse? Check de links hieronder!

Klik hier voor meer informatie

Meld je aan!

Conferentie zelfroosteren in praktijk


Ben je geïnteresseerd in zelfroosteren? Dan is deze middag interessant voor je.
Op 17 maart 2016 organiseert het netwerk Zelfroosteren de conferentie Zelfroosteren in Praktijk. Het netwerk bestaat uit deskundigen van vakbonden, werkgeversorganisaties, bedrijven,  kennisinstituten en opleidingsinstellingen (FNV, AWVN, FME, TNO, Déhora, Intus, ORTEC, Modern Workx, Basis & Beleid, SBI Formaat, KLM en ECT). Op de conferentie worden de laatste ontwikkelingen op het gebied van zelfroosteren besproken. Door middel van praktijkvoorbeelden en demo’s van roostersoftware krijg je in beeld hoe zelfroosteren in jouw bedrijf of organisatie vorm zou kunnen krijgen. De aanmeldingskosten zijn 35 euro per persoon.

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden

Bekijk ook eens de brochure  ‘Individueel roosteren in de ploeg, van het Netwerk Zelfroosteren

Arboblooper van de maand

 

 

Nee, dat is geen rode verf...

Netwerk Arbo FNV op social media

 

Ben je actief op social media? Sluit je dan aan bij onze verschillende sub-netwerken!

Facebookgroep Netwerk Arbo FNV: klik hier

Facebookgroep sub-Netwerk Arbeidstijden: klik hier

Facebookgroep sub-Netwerk Gassen in Containers: klik hier

Facebookgroep sub-netwerk DME: klik hier

Twitterpagina Netwerk Arbo FNV: klik hier

Arbovragen? Bel de Arbotelefoon!

Heb je vragen over veilig en gezond werken? Wil je bijvoorbeeld weten wanneer je gehoorbescherming moet dragen? Of wat je kan doen om samen met je collega's een arbo-onderwerp op de werkvloer aan te pakken? Bel dan de Arbotelefoon!

Bereikbaar van maandag t/m donderdag, tussen 9:00 en 13:00 op 030-2738738.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van FNV