FNV Bondgenoten logo

 

Algemene tips Algemene tips

Stoppen met de gesprekssimulatie Stoppen met de gesprekssimulatie
Verticale lijn In deze dialoog is het gelukt om de ernst van het probleem op tafel te krijgen. Dat is al heel wat, maar toch ook niet voldoende. Vervolgens zal het er om gaan dat oorzaken en gevolgen van de werkdruk in kaart worden gebracht. Bovendien moet de werknemer in het vervolg blijven proberen om ‘ontsnappingsroutes’ van de werkgever af te snijden. Dat is allemaal nog niet zo eenvoudig. Het verder opvoeren van de druk kan soms effect sorteren - zeker als het duidelijk is dat de baas toch niets wil - wanneer je medestanders in de afdeling kunt mobiliseren. Probeer het onderwerp op de agenda van het werkoverleg te krijgen en bereid het agendapunt goed voor.