FNV Bondgenoten logo

 

Algemene tips Algemene tips

Stoppen met de gesprekssimulatie Stoppen met de gesprekssimulatie
Verticale lijn Bijna was dit gesprek flink uit de hand gelopen. Gelukkig is dat niet gebeurd, anderzijds heeft dit gesprek zo ook niet heel veel opgeleverd. Het betekent overigens niet dat enige emotie of kwaadheid bij voorbaat slecht is. Laat de werkgever maar merken dat de problemen je tot hier zitten. Anderzijds heb je de werkgever ook nodig bij het bedenken en invoeren van oplossingen. Het verder opvoeren van de druk kan soms effect sorteren - zeker als het duidelijk is dat de baas toch niets wil - wanneer je medestanders in de afdeling kunt mobiliseren. Probeer je dan dr op te richten, om vervolgens gezamenlijk de baas in de goede richting te duwen. En als ook dat niet lukt, probeer dan de ondernemingsraad of vakbond in te schakelen.