FNV Bondgenoten logo

 

Algemene tips Algemene tips

Stoppen met de gesprekssimulatie Stoppen met de gesprekssimulatie
Verticale lijn Je kiest hier duidelijk voor het in stand houden van je goede relatie met je baas. Dat is ook belangrijk, een goede relatie met je directe chef is nooit weg. Bovendien heb je even wat lucht gecreŽerd door het op korte termijn even wat kalmer aan te doen. In ander opzicht heeft het gesprek minder opgeleverd. Er is helemaal geen oorzaak voor de hoge werkdruk aan de orde gesteld, laat staan dat er iets is gedaan aan het voorkůmen van hoge werkdruk in de toekomst. Het ligt voor de hand dat je als snel opnieuw met je baas moet praten. Probeer in dat geval ook naar de meer structurele oorzaken te kijken. Probeer de baas dan ook vast te prikken op zijn/haar eigen belang om iets aan de problemen te doen.