FNV Bondgenoten logo

 

Algemene tips Algemene tips

Stoppen met de gesprekssimulatie Stoppen met de gesprekssimulatie
Verticale lijn Zelfs een boze baas is door de bocht te krijgen, mits je benadering zakelijk en constructief is. Toon aan dat oplossen van de problemen ook in zijn of haar belang is. En pin de baas maar vast op afspraken want het is duidelijk dat er nog veel moet gebeuren. In de nabije toekomst kan het handig zijn medestanders te zoeken (collega’s op de afdeling, de ondernemingsraad of de arbo-arts).