FNV Bondgenoten logo

 

Algemene tips Algemene tips

Stoppen met de gesprekssimulatie Stoppen met de gesprekssimulatie
Verticale lijn Dit gesprek heeft opgeleverd dat er een signaal is afgegeven. Verder blijft er nog veel onduidelijk, bijvoorbeeld of de baas echt geļnteresseerd is om iets aan de problemen te doen. Probeer in het vervolg de problemen preciezer in kaart te brengen en wijs de baas op ongewenste gevolgen voor het bedrijf.