FNV Bondgenoten logo

 

Algemene tips Algemene tips

Stoppen met de gesprekssimulatie Stoppen met de gesprekssimulatie
Verticale lijn Dit gaat de goede kant op. De baas lijkt van goede wil om de zaak te bespreken en de suggestie om er een agendapunt op het werkoverleg van te maken is op zich niet gek. Collega’s kunnen helpen bij het in kaart brengen van problemen en ook suggesties leveren voor oplossingen. Anderzijds is het ook van belang dat buiten de eigen afdeling er aandacht is voor de problemen. Hier kunnen productienormen worden vastgesteld en problemen in de communicatie ontstaan. Het is verstandig om de baas op deze verantwoordelijkheid te wijzen.