FNV Bondgenoten logo

 

Algemene tips Algemene tips

Stoppen met de gesprekssimulatie Stoppen met de gesprekssimulatie
Verticale lijn Er zijn werksituaties waar het werkoverleg niet goed functioneert. Dat kan zijn door slechte leiding, door onervaren collega’s of doordat er spanningen in de groep bestaan. In die gevallen is te overwegen om op een andere manier met collega’s te overleggen, bijvoorbeeld met iemand van de afdeling p&o erbij of van de arbodienst. In hetalgemeen is het namelijk wenselijk om meer meningen van collega’s erbij te betrekken. Zij kunnen misschien nieuwe gezichtspunten inbrengen of hebben suggesties voor oplossingen.