FNV Bondgenoten logo

 

Algemene tips Algemene tips

Stoppen met de gesprekssimulatie Stoppen met de gesprekssimulatie
Verticale lijn De werkdruk komt vaak naar voren door allerlei schijnbaar toevallige gebeurtenissen. Meestal is dat niet allemaal zo toevallig, maar is het werk niet goed georganiseerd of weet men niet waar men terecht kan. Hier zijn wel oplossingen voor te bedenken. Het lijkt erop dat je baas constructief mee wil denken. Probeer je baas goed bij de aanpak te betrekken.