Werk en kanker: NUTTIGE INTERNET-LINKS

Websites over Werk en kanker

> FNV Infowijzer: vragen over werk en kanker

> Kankerenwerk.nl Een website van de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)

> 'Wat en hoe bij Kanker en Werk': een complete handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) door de beroepsorganisatie van Nederlandse bedrijfsartsen (NVAB) (pdf-document)

> Weer aan het werk na kanker: een set videofilms van 'UWV-perspectief'

> Vermoeidheid bij kanker: pagina van UWV-perspectief

Hulp, ondersteuning en begeleiding voor (ex-)patiënten en hun naasten

> FNV Bondgenoten ContactCentrum:

  • voor praktische informatie en advies
  • voor contact met een re-integratieconsulent
  • voor contact met een WIA/ WAO-begeleider
  • voor juridische bijstand ingeval van conflict met werkgever of uitkeringsinstantie

> FNV Bondgenoten Vertrouwenstelefoon:

  • voor een luisterend oor bij ongewenst gedrag of intimidatie door werkgever, leidinggevende, collega.

> Care for cancer: gesprekspartner en coach (deels) vergoed door de ziektekostenverzekering

> Werken tijdens kanker: website van de gelijknamige stichting, vooral gericht op coaching van werknemers

> Stap.nu - Werken na kanker: coaching door mensen die zelf de ziekte kanker ervaren hebben

> Mijn Privacy: site van het College Bescherming Persoonsgegevens, onder andere over de privacybescherming van zieke werknemers

> inloophuizen van het Nationaal Fonds tegen kanker

> het UWV, voor zaken die te maken hebben met verzuim, re-integratie en uitkering

Ondersteuning voor (werkende) partners, ouders, kinderen en andere naasten

Respijtzorg: respijtwijzer.nl

Veel mantelzorgers kampen met (dreigende) overbelasting. Dan kan respijtzorg een antwoord zijn: tijdelijke, kortdurende, hulp van familie, andere mantelzorgers, vrijwilligers of professionals, zodat je even op adem kun komen, even tijd hebt voor wat anders.

Mantelzorg: mantelzorg.nl

Vaak word je - als een naast getroffen wordt door kanker - van de ene op de andere dag mantelzorger.
Ook dan moet er veel besproken en geregeld worden met de werkgever. De site besteedt ook uitdrukkelijk aandacht aan 'mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid'
. De site Mezzo.nl biedt tips over mantelzorg en werk.