Naar de homepage van FNV

De Vakbondscheck Werkdrukoorzaken

Wat is werkdruk?

Werkdruk is vooral een tijdsprobleem. Er is een tekort aan tijd om de hoeveelheid werk (in een normaal tempo) aan te kunnen. Werkdruk is niet hetzelfde als werkstress. Structureel te hoge werkdruk is één van de mogelijke veroorzakers van werkstress, maar er zijn naast een te hoge werkdruk nog vele andere werkgebonden stressveroorzakers.

De Vakbondscheck Werkdrukoorzaken: een korte gebruiksaanwijzing

  1. Deze test onderzoekt werkgebonden veroorzakers van ongezonde werkdruk. Wil je ongezonde werkdruk terugdringen dan is het van belang om de oorzaken te achterhalen, en ze aan te pakken.We kijken daarbij naar een tiental veel voorkomende werkdrukveroorzakers":
  2. Dit is géén "sneltest", maar een hulpmiddel voor veranderingen. Bedoeld voor werknemers die meer willen doen dan klagen. Werknemers dus, die er gezamenlijk de schouders onder zetten om het werkdrukprobleem te doorgronden en aangepakt te krijgen. Groepsgewijs maken(en bespreken!) van de test heeft de voorkeur!
  3. De Vakbondscheck Werkdrukoorzaken omvat een tiental onderwerpen. Voor elk onderwerp is er een aparte test, die ook afzonderlijk kan worden ingevuld.

Test 1: Planning en organisatie

Test 2: Regels en procedures

Test 3: Bezetting en flexkrachten

Test 4: Informatie en communicatie

Test 5 :Leiding en samenwerking

Test 6: Technologie en onderhoud

Test 7: Opleiding en vakmanschap

Test 8: Mentale belasting

Test 9: Regelruimte en werktijden

Test 10: Toekomstonzekerheid

  1. Bij elke vraag kun je kiezen uit "ja" of "nee". Kies wat het meest bij jullie situatie past: wat overheerst? Is een vraag "niet van toepassing" kies dan de meest positieve antwoordmogelijkheid.
  2. Is het antwoord 'regelmatig', 'vaak' of 'altijd', kies dan JA. Is het antwoord 'soms' of 'nooit', kies dan NEE
  3. Na het aanklikken van de 'RESULTAAT' - knop wordt een test afgesloten met een beoordeling van de situatie. Hierna kun je kiezen om door te gaan met de volgende test of om naar het 'Overzicht test resultaten' te gaan voor een totaal overzicht van de scores. Dat werkt alleen als de optie "accept cookies" van je browser is aangevinkt.

Tips voor het gebruik van de Vakbondscheck Werkdrukoorzaken

Take your time

Dit is géén "sneltest", maar een hulpmiddel voor veranderingen. Bedoeld voor werknemers die meer willen doen dan klagen. Werknemers dus, die er gezamenlijk de schouders onder zetten om het werkdrukprobleem te doorgronden en aangepakt te krijgen.

Doe het samen

De test is het meest waardevol en objectief als hij niet door één werknemer, maar tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van betrokkenen wordt ingevuld. Dat vraagt wat tijd en organisatie, maar vergroot de objectiviteit van het resultaat, en daarmee de kans dat je de oplossingen in de goede hoek zoekt!

Tests overslaan kán!

Het is mogelijk deze test gedeeltelijk in te vullen. Dus je kúnt er voor kiezen sommige werkdrukveroorzakers niet te onderzoeken. UIteraard krijg je dan alléén resultaat voor de uitgevoerde tests.

Wees zorgvuldig, eerlijk en zo objectief mogelijk!

Bij de beantwoording gaat het om de feitelijke situatie: die probeer je zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven. Het gaat dus niet om de gewenste situatie of om je persoonlijke mening: wees zo eerlijk en feitelijk mogelijk!

Test klaar...en dan begin het pas....

Na het invullen van de vragen en een druk op de KLAAR-button verschijnt er een venster met de score per werkdrukoorzaak:

  • groen = minder dan 35% van de antwoorden wijst op problemen
  • oranje = 36 tot 70% van de antwoorden wijst op problemen
  • rood = meer dan 70% van de antwoorden wijst op problemen

Ga niet 'blind' met de uitslagen aan het werk, maar bespreek ze eerst met elkaar!
Het ligt voor de hand hoog scorende oorzaken eerst aan te pakken. Maar een enkele keer kom je verder via zogenaamde "quick wins": oplossingen die weinig inspanningen vragen en toch resultaat opleveren! Kijk daar dus ook goed naar: waar zitten de 'quick wins'?

 

Overzicht testresultaten:

 

Test 1: Planning en organisatie

Test 2: Regels en procedures

Test 3: Bezetting en flexkrachten

Test 4: Informatie en communicatie

Test 5 :Leiding en samenwerking

Test 6: Technologie en onderhoud

Test 7: Opleiding en vakmanschap

Test 8: Mentale belasting

Test 9: Regelruimte en werktijden

Test 10: Toekomstonzekerheid

De techniek van deze test

Het 'Overzicht van testresultaten' (deze pagina) maakt gebruik van 'cookies' om de score op de 10 testen te verzamelen. Na een klik op 'Score' of 'Resultaat' wordt de score op die test in de file 'cookies.txt' op je harde schijf gezet. De cookies blijven maximaal een jaar na het invullen van de test op je schijf staan. Als je binnen een jaar na het invullen van een of meer testen terug komt op deze page zie je in het 'overzicht van testresultaten' de score van toen. Vul dan vooral opnieuw de tests in die je 'rood' scoorde. Als die dan 'oranje' of 'groen' scoren is er vooruitgang.
Als je om welke reden dan ook van de cookies af wilt klik dan op: Na de reload van deze page zijn de cookies van je schijf verdwenen. Je begint met een schone lei. Opnieuw invullen van de testen zet cookies terug.
Veel succes met het terugdringen van te hoge werkdruk!