Naar de homepage van FNV Bondgenoten
Home >> Mijn vraag >> Overzicht >> Veilig en gezond werken >> RSI >> RSI-testen
14 juni 2011

Werkdruk: te hoog of niet? Check op vermoeidheid

Er zijn veel factoren die bijdragen aan net ontstaan van te hoge werkdruk. Daar gaat deze test niet over.

Een andere vraag is: op welke manier achterhalen we of de werkdruk te hoog is?
Door TNO is geadviseerd om één van de schalen uit de Vragenlijst Beleving en Beoordeling Arbeid (VBBA) hiervoor te hanteren.
Onderstaande test is een "test-test" om na te gaan hoe eenvoudig hiermee door werknemers werkdrukproblemen in kaart kunnen worden gebracht.

Hoe werkt het ?

Beantwoord de vragen uit de test en klik op de 'RESULTAAT' - knop. Dat levert een beoordeling van de situatie op.

Test : Werkdruk/ herstelbehoefte

 

Overzicht testresultaten:

 

Te hoge werkdruk onstaat niet vanzelf: daar zijn meestal duidelijke oorzaken voor aan te wijzen. Enkele belangrijke werkdrukoorzaken - en dus ook manieren om te hoge werkdruk tegen te gaan:

  • de manier waarop het werk is georganiseerd (planning, automatisering, vakmanschap enz.)
  • de vrijheid die je zelf krijgt om je werk te plannen en uit te voeren naar eigen inzicht ('regelruimte')
  • het begrip en de ondersteuning van collega's en leidinngevenden (sociale steun)

Wil je meer zicht op de werkdrukoorzaken in jouw werksituatie: doe dan de sneltest die we speciaal daarvoor ontwikkeld hebben.

Wil je echt grondig de situatie onderzoeken, met je collega's, ondernemingsraad of werkgeve, gebruik dan de Quick Scan Werkdruk.

De techniek van deze test

Het 'Overzicht van testresultaten' (deze pagina) maakt gebruik van 'cookies' om de score te bepalen. Na een click op 'Score' of 'Resultaat' wordt de score op die test in de file 'cookies.txt' op je harde schijf gezet. De cookies blijven maximaal een jaar na het invullen van de test op je schijf staan. Als je binnen een jaar na het invullen van een of meer testen terug komt op deze page zie je in het 'overzicht van testresultaten' de score van toen. Vul dan vooral opnieuw de tests in die je 'rood' scoorde. Als die dan 'oranje' of 'groen' scoren is er vooruitgang.
Als je om welke reden dan ook van de cookies af wilt klik dan op: Na de reload van deze pagina zijn de cookies van je schijf verdwenen. Je begint met een schone lei. Opnieuw invullen van de testen zet cookies terug.
Veel succes met het aanpakken van werkdruk!